Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Odpowiednio wyposażona wentylacja piwnicy, podczas pracy tej ostatniej, chroni ludzi przed kontaktem z wilgocią, pleśnią, wieloma innymi patogenami i gazami. Dlatego ignorowanie obecności spalin może być tylko w wyjątkowych przypadkach.

Ważne jest, aby zrozumieć, że stworzenie takiego systemu wymaga pewnej wiedzy i umiejętności, nawet jeśli specjaliści są zaangażowani w pracę.

Zobaczmy razem w metodach wentylacji i zawiłości jej układu.

Popularne metody wentylacji

Wytyczne dotyczące profilu i praktyki pokazują, że piwnica może być efektywnie emitowana na kilka sposobów: naturalnie i siłą.

Ponadto coraz częściej stosuje się mieszaną lub złożoną metodę układania układu wydechowego - z charakterystycznymi cechami obu powyższych opcji.

A także w realizacji wentylacji mieszanej wykorzystuje dodatkowe wyposażenie.

Nowoczesne technologie dokonały przełomu w różnych dziedzinach. Ale systemy wentylacyjne w piwnicach nie dotknęły go szczególnie, więc, podobnie jak sto lat temu, będziesz musiał wykonać drogi oddechowe, tworząc je z drewnianymi płytami odpowiedniej wielkości. W trudnych przypadkach, gdy nie uzyskuje się pożądanego rezultatu, konieczne jest utworzenie kanałów powietrznych, rur wentylacyjnych

Na podstawie tych metod stworzono wszystkie wymagane obecnie systemy wentylacji, więc powinieneś być zaznajomiony z każdym z nich. Najpierw jednak przeanalizujemy ogólną technologię rozmieszczenia wentylacji piwnicy.

Technologia tworzenia systemu wentylacyjnego

Chociaż istnieje kilka rodzajów systemów wentylacyjnych dla baz, nie ma różnych schematów i technologii. Podstawą każdego wydechu jest naturalna wymiana powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Schemat aranżacji dowolnej metody jest podobny. Oznacza to, że wszystko zaczyna się od planowania i rozmieszczenia kanałów powietrznych, rur wentylacyjnych.

Jeśli powierzchnia pomieszczenia jest duża (ponad 50 m²), do projektu należy dodać wentylator o wystarczającej mocy. Jednocześnie wloty powinny zapewniać dostarczanie czystego powietrza.

Jeśli jest kilka pomieszczeń i konieczne jest utrzymanie osobnego mikroklimatu w każdym z nich, konieczne będzie stworzenie złożonych systemów wentylacyjnych.

Oznacza to wykorzystanie naturalnej lub wymuszonej ekstrakcji w oddzielnych pomieszczeniach, a do jej wdrożenia można wykorzystać dużą ilość dodatkowego sprzętu.

Specjalne otwory wentylacyjne służą do wymiany zanieczyszczonych mas powietrza, które są zwykle rozmieszczone na wszystkich stronach budynku. Co samo w sobie czyni metodę bardziej wydajną.

Najważniejszym punktem jest liczba otworów wentylacyjnych. Dzięki ich niedoborom system nie będzie w stanie poradzić sobie z zadaniem nawet w małym pomieszczeniu w piwnicy.

Ponieważ będzie wiele stref zastoju o wysokiej wilgotności i innych negatywnych zjawiskach.

Oznacza to, że powinno być dużo przewodów powietrznych, a ich dokładne parametry są wskazane w profilu Kodeks postępowania - SP 54.13330.2011 . Tam, gdzie wyraźnie zaznaczono, że całkowita powierzchnia otworów wentylacyjnych powinna wynosić 1/400 całkowitej powierzchni piwnicy.

Pomimo cech każdego rodzaju systemu wentylacyjnego w piwnicy, najważniejszą kwestią jest nadal prawidłowe użytkowanie kominów i otworów. Tak więc w tym drugim przypadku kanały powietrzne powinny znajdować się co najmniej 1, 5-2 m od siebie, w przeciwnym razie trudno będzie osiągnąć oczekiwany wynik nawet przy użyciu nowoczesnego sprzętu

Ten sam dokument mówi, że elementy te powinny być rozmieszczone równomiernie na całym obwodzie. Inna zasada zawarta we wspólnym przedsięwzięciu jest wskazaniem dokładnej wartości powierzchni każdego kanału, która nie powinna być mniejsza niż 0, 05 m².

Najważniejszym i najczęściej używanym elementem w każdym schemacie wentylacji piwnicy jest otwór wylotowy, zwany produktem. Aby uzyskać maksymalną wydajność, powinno być ich dużo, a na całym obwodzie budynku. Ważne jest, aby zrozumieć, że struktury te są podzielone na dostawy i spaliny. I muszą być umieszczone na przeciwległych ścianach, naprzeciwko siebie.

Następnie, aby określić parametry i sporządzić schemat wentylacji, pozostaje tylko wykonać proste obliczenie.

Czego potrzebujesz:

 1. Powierzchnia piwnicy podzielona przez 400. Wynikiem jest całkowita powierzchnia otworów w piwnicy;
 2. Wynikowa wartość powinna być podzielona na 2 (pary struktur zasilania i wydechu) i umieścić je równomiernie na obwodzie budynku.

Należy pamiętać, że zgodnie ze wspólnym przedsięwzięciem nie należy wykonywać okrągłego otworu o średnicy mniejszej niż 25 cm, a minimalny rozmiar prostokąta powinien wynosić 20 × 22 cm.

Wyjątkiem mogą być sytuacje, w których kilka mniejszych kanałów powietrznych jest umieszczonych obok siebie - jeżeli wykonane są okrągłe kanały powietrzne, ich średnica nie może wynosić 25 cm, ale 11 cm.

Nie czyń otworów tak dużych i rzadkich, jak to możliwe. Na przykład, w domu, którego powierzchnia w piwnicy wynosi 100 m² przy stałej objętości 250 cm², nie należy dzielić między 4 duże, jak robi to wielu deweloperów, ale dzieli się na 10 małych.

Schemat, w którym wymiana powietrza jest zapewniona za pomocą wlotów i wylotów, jest uważany za klasyczny lub typowy. Ponieważ jest odpowiedni w większości przypadków i bez żadnych zmian

Bardziej praktyczne jest również wykonanie dwóch tuzinów minimalnych dopuszczalnych otworów, na przykład okrągłych o średnicy 11 cm i umieszczenie ich w przybliżeniu co półtora metra na całym obwodzie. A taki system wentylacji dla każdej piwnicy będzie tak wydajny i opłacalny, jak to możliwe.

Jeśli otwory wentylacyjne nie radzą sobie z funkcją wymiany powietrza w podłodze piwnicy, należy dodać kanały wentylacyjne do systemu wentylacyjnego - rury, które są dodatkowo wyposażone w wentylatory i inne dodatkowe wyposażenie charakterystyczne dla systemu wymuszonego.

Cechy naturalnej wentylacji

Jak sama nazwa wskazuje, ta metoda wentylacji opiera się na prawach fizyki, więc użycie jakiegokolwiek specjalnego sprzętu nie jest przeznaczone.

Wymiana powietrza odbywa się ze względu na różnicę temperatur wewnątrz piwnicy i na zewnątrz, a także spadek ciśnienia, który następuje po tym zjawisku.

Organizacja systemu

Aby zapewnić skuteczną wymianę powietrza, należy wykonać wiele operacji w następującej kolejności:

 1. Aby obliczyć powierzchnię kanałów . Tę procedurę najlepiej wykonać na etapie projektowania całego budynku. Jeśli popełnione zostaną błędy, korekty można wprowadzić nawet po uruchomieniu obiektu.
 2. Oblicz liczbę otworów wylotowych i określ ich położenie. Co jest również wykonywane na etapie projektowania.
 3. Aby utworzyć drogi oddechowe . Ponieważ wydajność całego systemu zależy od tej operacji, a także od właściwości estetycznych podstawy, kwestia ta będzie rozpatrywana oddzielnie.
 4. Zainstaluj deflektory w otworach lub po prostu zamknij je kratkami ochronnymi. Które zapobiegają dostaniu się do pomieszczeń zwierząt, przedmiotów.
 5. Aby utworzyć system testowy . Co można zrobić za pomocą płonącej świecy.

Dodatkowo, jeśli to konieczne, możesz wykonać prace nad dekoracją uzyskanych kanałów.

Ponieważ naturalna wentylacja działa na podstawie różnicy temperatur prowadzącej do spadku ciśnienia, port wlotowy powinien być umieszczony tylko kilka dziesiątek centymetrów od podłogi. I analog spalin jak najwyższy, może nawet w suficie

Jeśli wydajność otworów wentylacyjnych (powietrza) nie jest wystarczająca, należy wykonać następujące czynności:

 1. Użyj rur wydechowych do wymiany powietrza.
 2. Zamontować rurę wlotową na poziomie 20-40 cm od poziomu podłogi piwnicy.
 3. Umieść rurę wydechową naprzeciw rury zasilającej, to znaczy w przeciwległej ścianie pomieszczenia.

Otwór wentylacyjny rury wydechowej powinien znajdować się jak najbliżej sufitu i, jeśli to możliwe, bezpośrednio w nim. I powinno iść nad dach, około 0, 6 m nad dachem.

Niezależnie od tego, która metoda rozmieszczenia kanałów powietrznych zostanie wybrana, należy pamiętać, że nie powinno być żadnych wentylowanych narożników. Aby wykluczyć taką wadę, najbliższy otwór wentylacyjny powinien znajdować się nie dalej niż metr od określonej lokalizacji.

Jednak eksperci często zalecają stosowanie standardu, który jest stosowany w wielu krajach europejskich, a pierwsze produkty powinny być umieszczone nie dalej niż 90 cm od rogu, co jest bardziej prawdopodobne, aby zapobiec negatywnym procesom na parterze.

Jak kształtować otwory?

Nie ma wymagań co do konfiguracji otworów, to znaczy, że mogą one być wykonane z dowolnego kształtu, nawet trójkątnego, który teraz wchodzi w modę.

Ale najbardziej popularne są:

 • kwadrat;
 • prostokątny.

Są łatwe do formowania. Aby wykonać taką operację, wystarczy użyć 4 desek o pożądanych wymiarach, z których po prostu buduje się figurę geometryczną o pożądanym kształcie i instaluje w odpowiednim miejscu, po czym układa się ją zaprawą murowaną.

Podobnie wykonane są dziury o innych kształtach, na przykład dzisiejsze, coraz bardziej popularne trójkąty.

Kształt otworów wentylacyjnych może być dowolny. Najbardziej popularne dzisiaj to prostokątne, kwadratowe i okrągłe drogi oddechowe. Są łatwe do kształtowania i wyglądają estetycznie.

Ale częściej można znaleźć ich okrągłe odpowiedniki, które można łatwo utworzyć za pomocą plastikowej rurki o pożądanej średnicy (często 110 mm) i długości, która musi być równa grubości podstawy, fundamentu.

Jest po prostu umieszczany w odpowiednim miejscu i kładzie się na rozwiązaniu. Rezultatem są idealnie wyrównane otwory.

Jeśli otwory wentylacyjne nie są wykonane podczas tworzenia piwnicy, są one tworzone przy użyciu wiercenia diamentowego. W rezultacie okazują się również okrągłe.

Ważne funkcje systemu

Liczba otworów wylotowych odgrywa ważną rolę, ale przy ich tworzeniu należy zawsze pamiętać, że ich lokalizacja jest równie ważną cechą, która znacząco wpływa na wydajność całego systemu wentylacyjnego.

Tak więc pary kanałów wejściowych i wyjściowych powinny znajdować się dokładnie naprzeciw siebie.

Główne elementy systemu wentylacyjnego cokołu, które są otworami wentylacyjnymi, należy umieszczać wokół obwodu budynku tak często, jak to możliwe. I nie symetryczny, a mianowicie w tych miejscach. gdzie wymiana powietrza jest szczególnie potrzebna do usuwania wilgoci, gazów, wśród których może być radioaktywny radon

A także musisz wiedzieć, że:

 1. Otwory wylotowe powinny znajdować się co najmniej 40-60 cm od podłoża. Zmniejszy to prawdopodobieństwo ich zablokowania śniegiem, co nie powinno być dozwolone, ponieważ skuteczność usuwania zanieczyszczonych mas powietrza zmniejszy się lub proces całkowicie się zatrzyma.
 2. Ponieważ naturalna wentylacja działa zgodnie z zasadą różnic temperatury i ciśnienia, rura wydechowa z podstawy może być doprowadzona do ulicy poprzez przedłużenie linii przez wszystkie piętra. Co sprawi, że system będzie droższy, ale także najbardziej efektywny. Jest umieszczony w odległości 30-60 cm od dachu, ponieważ eliminuje to prawdopodobieństwo śniegu w kanale.

Wszystkie kanały wejścia / wyjścia powinny być chronione siatkami, które zapobiegają dostaniu się do środka gryzoni, zwierząt domowych, ptaków i owadów.

Jeśli ta sama temperatura została ustalona na podłodze w piwnicy, a funkcja naturalnego wydechu została zatrzymana, w pomieszczeniu należy zainstalować grzejnik lub inne urządzenie grzewcze. Pomoże to szybko stworzyć warunki niezbędne do wznowienia wymiany powietrza.

Rury wydechowe są w stanie zapewnić skuteczną wymianę powietrza na parterze. Należy jednak pamiętać, że jest to droższa opcja do wymiany powietrza.

Naturalny ekstrakt wykazuje najlepsze właściwości przy zachowaniu mikroklimatu w małych pomieszczeniach. Dlatego, jeśli powierzchnia piwnicy przekracza 50 m², nie należy ryzykować i używać wymuszonego systemu wymiany powietrza lub wersji mieszanej.

W przeciwnym razie maksymalny efekt nie może zostać osiągnięty, co doprowadzi do negatywnych procesów.

Zawiłości wymuszonego urządzenia wydechowego

Ten rodzaj systemu wentylacyjnego jest strukturalnie podobny do opisanego powyżej naturalnego. Różnią się jednak obecnością wentylatorów i innego dodatkowego wyposażenia, które zwiększa, a drastycznie, skuteczność wydechu w piwnicach.

Wymuszona wentylacja jest uważana za kosztowny sposób usuwania zanieczyszczonych mas powietrza.

A jednak taką wadę niweluje brak zależności od warunków naturalnych, złożona konfiguracja piwnicy, błędy popełnione podczas tworzenia ekstraktora naturalnego. To znaczy ze wszystkiego, co sprawia, że system jest nieskuteczny.

Najprostszy wymuszony ciąg jest raczej prosty - wystarczy zainstalować wentylator kanałowy w kanale wylotowym.

Schemat wymuszonego wydechu jest podobny do naturalnego (opisany powyżej), a jedyną różnicą jest obecność fanów. Które są zamontowane w kanałach powietrznych określonych na rysunku

Jeśli parter jest podzielony na kilka pomieszczeń, a wszystko musi być wentylowane siłą, wówczas urządzenie wylotowe w jednym pomieszczeniu będzie małe.

W związku z tym sytuacja będzie musiała przebiegać w następujący sposób:

 • tworzenie kanałów powietrznych ułożonych pod sufitem we wszystkich niezbędnych pomieszczeniach, które są uformowane z rur metalowych lub plastikowych;
 • instalacja wentylatorów wyciągowych i wlotowych.

Wentylatory zasilające pomogą rozwiązać problem w szczególnie trudnych warunkach. Zwykle są używane wyłącznie z wydechem.

Wymuszona wentylacja żądanej piwnicy jest przeprowadzana, jeśli naturalna wydajność spalin jest niewystarczająca. Na przykład dzieje się tak, gdy powierzchnia podłogi jest zbyt duża, występuje znaczna wilgotność lub tworzenie się gazu. Ale jedyną istotną różnicą między tą technologią wymiany powietrza a technologią naturalną jest obecność wentylatora kanałowego, który czasami zwiększa wydajność

Ponieważ wentylator jest podstawą wysokiej jakości wentylacji każdego systemu przymusu, powinieneś znać technologię jego wyboru. Ponieważ nie każdy produkt poradzi sobie z zadaniem, a wiele z nich może nawet stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

Niezbędne wyposażenie do montażu systemu

W celu wymuszonego wydechu można wykorzystać następujące elementy:

 • fani;
 • czujniki wilgotności, ich bardziej przestarzałe odpowiedniki, które są higrometrami.
 • termostaty;
 • nagrzewnice powietrza.

Najczęściej wentylatory są używane do uzyskania pożądanego rezultatu. Najważniejszą cechą takiego sprzętu jest jego wydajność i musi być obliczona w każdym konkretnym przypadku.

Jest to jednak łatwe do zrobienia, ponieważ wszystko, co jest potrzebne, to użycie specjalnej formuły do obliczeń. Zgodnie z którym optymalna moc wentylatora będzie pochodną objętości budynku pożądanego pomieszczenia i wielości ilości wymiany objętości powietrza na godzinę.

Pojemność wentylatora dla systemu wymuszonego
Wentylacja to najważniejsza cecha wydajności, od której zależy wydajność. A jeśli to nie wystarczy, wymuszona wymiana powietrza jest porównywana do zwykłej naturalnej. Ponadto taki produkt musi być bezpieczny, a jeśli podstawa jest nadająca się do zamieszkania, to bezgłośnie

Ponadto ważną cechą każdego wentylatora wyciągowego są: bezpieczeństwo, cicha praca, funkcjonalność. Wskazane jest użycie wodoodpornego urządzenia.

Czujniki wilgotności umożliwiają generowanie sygnału włączającego / wyłączającego używany sprzęt. Na przykład ci sami fani. Co pozwoli wyeliminować wilgoć i bez nadpłaty za energię elektryczną. W końcu urządzenia wentylacyjne będą działać w sytuacjach, w których istnieje taka potrzeba.

Termostaty mają za zadanie utrzymać temperaturę w piwnicy na stałym poziomie. Służą one do wysyłania sygnału polecenia w celu włączenia / wyłączenia grzejnika i innego sprzętu używanego do ogrzewania powietrza nawiewanego.

Pozwala to nie tylko utrzymać określoną temperaturę, ale także spowodować spadek ciśnienia, aby zapewnić pożądaną wydajność systemu wentylacji bez wentylatorów.

Etapy instalacji systemu wymuszonego

Układ systemu wentylacji wymuszonej jest realizowany w kilku etapach.

Które obejmują:

 1. Obliczanie obszaru produkcji, ich liczba. Operacje te są podobne do tych wykonywanych przy projektowaniu naturalnego kaptura (wymienionego powyżej).
 2. Obliczanie wydajności wentylatora.
 3. Tworzenie kanałów powietrznych zgodnie z wymaganiami określonymi dla naturalnych spalin.
 4. Instalacja wentylatorów i dodatkowego wyposażenia w razie potrzeby.
 5. Kontrola funkcjonalna.

Wszystkie obliczenia są wykonywane na etapie projektowania piwnicy.

Przy aranżacji wentylacji w piwnicy należy pamiętać, że głównym celem takiej procedury jest stworzenie efektywnej wymiany powietrza i bez stref zastoju. Dlatego konieczne jest przestrzeganie norm wyspecjalizowanego wspólnego przedsiębiorstwa, które stwierdza, że powierzchnia otworów wylotowych nie powinna być mniejsza niż 1/400 powierzchni samej podłogi. Jedynymi wyjątkami są sytuacje z wysokim promieniowaniem tła.

Mieszane i złożone systemy wentylacyjne

Systemy mieszane należą do najbardziej produktywnych, ponieważ uwzględniają szczególne warunki w każdej konkretnej sytuacji. Они основаны на схеме обычной естественной вытяжки, описанной выше, при этом эффективности добавляет современное дополнительное оборудование.

Любая схема смешанной или сложной системы вентиляции подразумевает наличие большого количества конструктивных элементов, оборудования.

В этом случае типовые решения не являются выходом с положения. Так как приходится выполнять большие объемы расчетов в каждом конкретном случае.

Смешанные и сложные варианты воздухообмена являются наиболее эффективными и в то же время дорогостоящими. Так как предполагается использование большого количества дополнительного оборудования. Среди которого сложные воздушные каналы, которые следует использовать только в крайних случаях, а прокладывать только во время ремонта цокольного этажа

Подобные системы полезны, когда системой вентиляции в отдельных помещениях цоколя нужно создать различные условия.

К примеру, если в подполье размещена кладовая, спортзал и винный погреб. То в месте хранения чего-либо можно использовать преимущества естественной вентиляции, для эффективного воздухообмена в помещении для тренировок вместо продухи следует установить вытяжной вентилятор.

А там, где хранится вино, которому нужен специальный режим, кроме всего перечисленного, необходимо применять ряд дополнительного оборудования. Которое поможет поддерживать микроклимат стабильным.

В помещении с винными стеллажами потребуются обратные клапана, которые исключают попадание внешнего воздуха в помещение, кондиционеры, системы управления и т. д.

Точная схема смешанных или сложных систем создается в каждом отдельном случае, с учетом потребностей. При обустройстве следует использовать те же технологии, схемы, что и при создании вытяжек других видов.

Если о проветривании цоколя не позаботились на этапе создания проекта всего здания или просто допустили ошибку, то все можно исправить с помощью алмазного сверления, которое обеспечит продуху идеально ровную форму

К примеру, если цокольный этаж разделен на несколько помещений, тогда следует помнить, то что смежные стены являются препятствием для перемещения воздушных масс. В результате требуется создание отдушин, воздуховодов, каналов.

На нашем сайте есть еще несколько статей, где мы подробно рассказали об обустройстве вентиляции в различных помещениях. Рекомендуем к прочтению:

 1. Вентиляция в гараже.
 2. Организация вентиляции погреба.
 3. Обустройство вентилирования парилки.
 4. Вентиляция бассейна.
 5. Обустройство системы вентиляции подвала.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Ролик позволит углубить свои знания по обустройству вентилирования цоколя и созданию отверстий алмазной резкой, что поможет избежать ошибок, приводящих к финансовым потерям.

Пример работающей вентиляции в цоколе частного дома:

Хотя существует несколько разновидностей вытяжек, в основе вентилирования цокольных помещений лежит естественный способ. Который обеспечивает эффективный обмен воздушных масс для цоколя площадью до 50 м 2 .

Если же его габариты цокольного этажа больше указанного значения или же площадь разделена на несколько комнат, то эффективности естественной вытяжки будет недостаточно.

В таких ситуациях понадобится современное оборудование для организации принудительной системы вентиляции с обустройством вентканалов, оснащенных вентиляторами для ускорения процесса поставки свежего воздуха взамен удаленного, для каждого из помещений цокольного этажа.

У вас есть личный опыт по обустройству системы вентиляции цокольного этажа? Вы можете поделиться собственным опытом или задать вопросы по теме статьи в расположенном ниже блоке.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: