Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Na obszarach, na których nie ma scentralizowanego zaopatrzenia w wodę, konieczne jest wybudowanie studni lub studni. Rodzaj źródła zależy od warunków hydrogeologicznych obszaru, potrzeb i osobistych preferencji właściciela.

Kopanie studni jest pracochłonnym i kosztownym procesem, ale można go obniżyć, robiąc wszystko własnymi rękami. Dlatego proponujemy, aby dowiedzieć się, jak zrobić dobrze własnymi rękami i co jest do tego wymagane.

Jaki horyzont wykopać studnię?

Warstwy wodonośne mogą występować na kilku poziomach. Najwyżej znajduje się zwykle blisko powierzchni ziemi. Ta warstwa nazywa się wodą perched. Może być zanieczyszczony substancjami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie, bakteriami kałowymi ze ścieków itp.

Verkhovka nie nadaje się do karmienia studni, z wyjątkiem tego, że woda będzie wykorzystywana wyłącznie do celów technicznych lub do podlewania roślin ogrodowych. Należy również pamiętać, że podczas sezonowych zmian ilość wody może znacznie się zmniejszyć lub zwiększyć.

Studnie kopiące na horyzoncie wód podziemnych. Ta warstwa wodonośna leży poniżej górnego biegu. Woda w niej jest często swobodna, więc ich poziom w studni jest taki sam jak w warstwie wodonośnej. Podczas budowy struktur hydraulicznych woda gruntowa jest odcinana od górnej wody z pokładów, aby chronić ją przed zanieczyszczeniem.

Estetycznie udekorowana dobrze nie tylko zapewni wodzie miejsce, ale także ozdobi okolicę

Poniżej wód podziemnych leży artezyjczyk. Na tym horyzoncie nie kopie się żadnych studni, a budowa studni jest bardzo droga. Ponadto konieczne jest wydanie zezwolenia na korzystanie z zasobów wodnych.

Woda artezyjska jest pod ciśnieniem, więc poziom wody w studni jest wyższy niż na horyzoncie, a może nawet tryska.

Różne strefy tej samej warstwy wodonośnej mogą się różnić. Mają różny skład chemiczny, temperaturę, różnią się stopniem czystości. Dlatego konieczne jest pobranie wody do analizy, nawet jeśli w pobliżu znajdują się studnie wykopane na tym samym horyzoncie, a woda w nich jest dobra.

Wyszukaj miejsce pod źródłem wody

Podczas budowy studni ważne jest prawidłowe określenie głębokości horyzontu czystej wody pitnej, obliczenie i zakup wymaganej liczby betonowych pierścieni, sprzętu do układania samej konstrukcji hydraulicznej i systemu dystrybucji wody. Ważne jest również, aby wybrać odpowiednie miejsce i czas na kopanie studni.

Wybór odpowiedniego miejsca dla studni zależy od kilku czynników:

 • Dane eksploracyjne . Istnieje wiele sposobów poszukiwania wody na miejscu, ale nie wynaleziono jeszcze nic bardziej wiarygodnego niż badania geologiczne tego obszaru.
 • Informacje o pobliskich źródłach. Nie byłoby zbędne pytać najbliższych sąsiadów, jak głęboko zbudowano dla nich studnie, jaka jest jakość wody.
 • Przydatność wody do picia. Konieczne jest przekazanie próbki wody do analizy chemicznej i mikrobiologicznej do najbliższej stacji sanitarnej. Eksperci określą stężenie substancji chemicznych i obecność bakterii chorobotwórczych.
 • Rodzaj gleby. Od tego zależy złożoność kopania studni, potrzeba użycia specjalnego sprzętu itp. Ostatecznie wszystko to wpływa na koszt gotowej studni. Najtrudniejsza rzecz do zbudowania studni na skalistych glebach.
 • Teren. Największe trudności pojawiają się przy budowie studni na zboczu wzgórza. Idealny - płaski obszar.
 • Odległość od źródeł zanieczyszczeń . Studnie kopią w znacznej odległości od szamba, szamba, hałdy kompostu, szopy. Niepożądane jest umieszczanie ich na nizinie, gdzie pada deszcz, topi się woda, a także woda z domieszkami nawozów rolniczych.
 • Stopień odległości od domu. Im bliżej źródła wody do domu, tym wygodniej.

Jednocześnie wyjście powinno być umieszczone tak, aby nie przeszkadzało w podróży, nie blokowało dostępu do budynków gospodarczych, budynków gospodarczych.

Optymalne odległości pokazano poniżej na schemacie.

W budowie zaopatrzenia w wodę i urządzeń sanitarnych należy skoncentrować się na SNIP 2.04.03-85. Jest to konieczne, aby zapobiec zanieczyszczeniu źródeł wody pitnej, zmywając fundamenty budynków, awaria systemu.

Cechy studni o różnych wzorach

Istnieją dwa rodzaje konstrukcji - kopalniana i rurowa. Pierwsza opcja jest znacznie bardziej powszechna, ponieważ konstrukcja takiej studni jest zwykle tańsza i wygodniej jest z niej korzystać. Konstrukcja kopalni jest uniwersalna i można podnieść wodę za pomocą wiader, pomp ręcznych i elektrycznych.

Kolejną zaletą konstrukcji kopalni nad rurowymi jest łatwość konstrukcji. Jak kopać kopalnię własnymi rękami, możesz dowiedzieć się, czytając specjalistyczną literaturę i artykuły.

Jeśli jest to pożądane, każdy może skorzystać z ich porad, samodzielnie wykopać i wyposażyć w wysokiej jakości źródło wody.

Kolumna lub studnia rurowa to płytka studnia, której ściany wyłożone są rurą, a woda jest podnoszona za pomocą pompy ręcznej lub elektrycznej.

Rura rurowa jest budowana, jeśli warstwa wodonośna znajduje się płytko, a właściciel może korzystać ze sprzętu wiertniczego. Zaletą konstrukcji rurowej jest szybsza konstrukcja. Ze względu na małą średnicę struktury rurowe są mniej zanieczyszczone. Mogą być budowane obok budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Oba typy studni mają swoje zalety i wady. Przy wyborze odpowiedniego projektu należy wziąć pod uwagę wszystkie niuanse. Ponieważ kopalnia jest łatwiejsza do zbudowania bez użycia specjalnego sprzętu, w przyszłości rozważymy kwestie kopania właśnie takiego źródła.

Najlepszy czas na rozpoczęcie budowy

Kiedy lepiej kopać studnię? Jeśli zaczniesz pracę wiosną, po powodziach, możesz popełnić błąd w głębi kopalni. Wzrasta poziom wód gruntowych i chociaż ich poziom nie zmniejsza się, wykopywanie jest niepożądane. W przeciwnym razie może być konieczne pogłębienie struktury, ponieważ woda letnia i zimowa to za mało.

Jesienna pora deszczowa nie jest też najkorzystniejszym czasem na budowę studni. Ale w upalne lato lub zimę całkiem możliwe jest rozpoczęcie pracy. W tych okresach woda znika. Jeśli uda ci się zbudować dobrze działające, to z pewnością pozostanie ono produktywne w innych porach roku.

Zimowa konstrukcja jest skomplikowana przez zamarzanie gleby, ale latem lub wczesną jesienią nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć prace wykopaliskowe. Istnieje jednak jeden wyjątek. Jeśli studnia jest zbudowana na wodzie, lepiej jest kopać zimą.

Pierwszy mróz nie jest przeszkodą w budowie studni. Możesz zacząć pracę, nawet jeśli spadł pierwszy śnieg. Najważniejsze jest to, że ziemia nie jest zbyt zamarznięta

Dwa główne sposoby kopania min

Przed wykopaniem studni w domu lub w kraju należy określić rodzaj gleby i wybrać odpowiednią metodę budowy kopalni. Istnieją tylko dwie metody - otwarta i zamknięta. Różnią się one znacznie, każdy z nich ma swoje własne cechy.

Technologia otwartego kopania studni ma zastosowanie na glebach gliniastych i gliniastych. W przypadku gleb piaszczystych i piaszczystych bardziej odpowiednia jest metoda zamknięta.

Metoda nr 1 - technika otwartego kopania

Otwarty sposób kopania studni jest wygodny i prosty. Jego istota polega na tym, że najpierw musisz wykopać kopalnię na żądaną głębokość, a następnie zainstalować betonowe pierścienie. Ta metoda jest odpowiednia dla obszarów o gęstym gruncie, nie podatnych na rozbicie.

Mój jest wykopany do poziomu wodonośnego. Jeśli to konieczne, ściany są wzmocnione, gdy wnikają w ziemię. Średnica studzienki powinna być nieco większa niż obliczone wymiary gotowej struktury. Kiedy kopalnia jest kopana, budują jej ściany i dno, a pozostała szczelina jest pokryta warstwą piasku lub gruzu.

Aby uszczelki między pierścieniami zostały uszczelnione, instaluje się je na zaprawie cementowej. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie pierścieni blokujących, których konstrukcja natychmiast zapewnia możliwość podłączenia. Studnia będzie silniejsza i bardziej niezawodna.

Metoda # 2 - cechy metody zamkniętej

Jeśli gleba na terenie jest piaszczysta, otwarta metoda kopania nie jest odpowiednia, ponieważ ryzyko zrzucenia ścian kopalni jest zbyt duże. Utrudnia to pracę i może być potencjalnie niebezpieczne dla budowniczych. Następnie użyj metody kopania studni „w ringu”. Sama technologia jest bardziej złożona niż metoda otwarta, ale bezpieczniejsza.

Wybierając miejsce na studnię, powinieneś wykopać płytki otwór na pierwszy pierścień. Wgłębienie może wynosić od 20 cm do 2 m. Średnica powinna odpowiadać wielkości pierścieni. Po ustanowieniu pierwszego pierścienia zaczynają wybierać glebę z wnętrza struktury. Ciężki betonowy pierścień spadnie pod własnym ciężarem.

Krok 1: Wybór miejsca do budowy odwiertu powinien koncentrować się na łatwości obsługi i zmniejszeniu długości zewnętrznego systemu zaopatrzenia w wodę Krok 2: Aby ułatwić prace związane z rozwojem szybu, ustaw statyw Krok 3: Kopanie studni ścianami betonowych pierścieni polega na zniszczeniu i usunięciu gleby w pierścieniu Krok 4: Gdy moc się pogłębia, pierścień tonie w ziemi. W procesie zanurzania należy kontrolować poziom górnej krawędzi pierścienia Krok 5: Zbierz porzuconą ziemię w wiadrze zawieszonym od łańcucha do bloku u góry statywu Krok 6: Po całkowitym zanurzeniu pierwszej części szybu wiertniczego w ziemi, następny pierścień jest umieszczany na górze. Krok 7: Aby uzyskać silne połączenie pierścieni betonowych, nasmarujemy krawędzie roztworem, aby uszczelnić połączenie, włożyliśmy olejowany sznurek w złącza przed zainstalowaniem następnego ogniwa Krok 8: Kopanie studni jest surowo zabronione. Podczas procesu kopania musi być co najmniej dwóch asystentów, którzy w razie niebezpiecznej sytuacji wyciągną pracownika z kopalni

Stopniowo pierwszy pierścień spadnie tak bardzo, że będzie można zainstalować drugi. Umieszcza się go dokładnie na poprzednim, trzymając razem z metalowymi paskami i zaprawą. Ważne jest, aby unikać zniekształceń, w przeciwnym razie w przyszłości doprowadzi to do utraty szczelności szwów i szwów. Więc stopniowo instaluj wszystkie pierścienie.

Gdy ściany kopalni są gotowe, pozostaje je uszczelnić, wyposażyć dno i górną część. Te kroki są takie same niezależnie od wybranej metody kopania.

Wady technologii kopania „na ringu” powinny być przypisane, a bliska przestrzeń do pracy. Osoba może być bardzo niewygodna, a jeśli kopalnia jest bardzo głęboka, nie wyklucza się dyskomfortu psychicznego.

Przy wyborze metody kopania należy wziąć pod uwagę, że podczas prac wykopaliskowych powstaje wiele niuansów. Czasami trzeba zdobyć duży głaz, który uniemożliwia zagłębienie w ziemi, lub natknąć się na ruchome piaski. Dużo łatwiej jest poradzić sobie z tymi problemami, jeśli wybrano technikę otwartego kopania.

Wadą metody zamkniętej jest to, że w studni pojawia się rura wodna. Zawiera więcej niepotrzebnych zanieczyszczeń niż woda gruntowa i może zanieczyścić studnię. Pozbądź się góry nie zawsze możliwe.

Otwarty sposób kopania również nie jest doskonały. Musimy wykopać dziurę bardziej niż samą studnię. Oznacza to duże koszty pracy.

Niezależnie od wybranej metody kopania studni najlepiej jest pracować w trzech. Wtedy jeden pracownik może usunąć ziemię, drugi - podnieść ją na powierzchnię. W tym czasie trzeci odpoczywa, a jeśli to konieczne, zastępuje kogoś z pracy

Budowa i ułożenie kopalni

Najczęściej studnie kopalni są zbudowane z prefabrykowanych pierścieni betonowych. Jest to najwygodniejsza opcja. Projekt okazuje się trwały, niezawodny i może służyć przez kilka dziesięcioleci. Prace nad budową studni lepiej wykonywać razem lub trzy.

Wymagane są mechanizmy podnoszące. Musisz zainstalować statyw z wyciągarką lub kołnierzem. Z jego pomocą podnosi się wiadra z wykopaną ziemią i opuszczane pierścienie betonowe do dołu. Potrzebne będą również mocne liny, kable lub łańcuchy.

Pierwszym krokiem jest obliczenie żądanej średnicy odwiertu. Najlepszą opcją jest 1 m. W tym projekcie stosowane są standardowe pierścienie. Lepiej jest wybrać produkty o małej wysokości. Łatwiej będzie więc zainstalować je jeden na drugim. Jednocześnie będziesz musiał poświęcić więcej czasu na uszczelnianie szwów, ponieważ będzie ich więcej.

Do uszczelniania studni pitnych często używa się materiałów penetrujących. Formuły systemu Penetron są bardzo popularne.

Jak zrobić ściany i dno konstrukcji?

Aby ozdobić ściany i spód konstrukcji, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami, w których nie ma nic trudnego:

 1. Wykop dziurę o głębokości 0, 5–1 m. Płytsza lub głębsza będzie niewygodna w pracy.
 2. Zainstaluj pierwszy pierścień. Idealny - montaż na stopce tnącej.
 3. Włamać się na dno wykopu, równomiernie usuwając glebę z całej powierzchni kopalni.
 4. Gdy pierścień się pogłębi, zainstaluj następujące elementy, trzymaj się razem.
 5. Kontynuuj pracę, aż dotrzesz do warstwy wodonośnej. Zwykle trwa to kilka dni.
 6. Sygnał, że dotarłeś do warstwy wodonośnej, to woda na dnie kopalni. Jest brudny i błotnisty. Aby go wyczyścić, należy wypompować wodę i zainstalować dolny filtr.
 7. Gdy kopalnia jest gotowa, usuń wodę i brud za pomocą wiader lub pompy, zanurkuj na kolejne 10-15 cm, wypoziomuj dno.
 8. Dno studni powinno być wypełnione 25-centymetrową warstwą piasku. Najlepiej wybrać rzekę, grubą. Następną warstwą jest mały kruszony kamień. Jego grubość powinna wynosić co najmniej 15-20 cm, a ostatnią warstwą jest duży kruszony kamień. Grubość jest taka sama.

Kruszony kamień przed złożeniem należy zdezynfekować słabym roztworem wapna. Nie zawsze wygodnie jest położyć filtr dolny bezpośrednio na dnie studzienki. Zdarza się, że gleba jest zbyt cienka z powodu dużej ilości wody. W takim przypadku należy najpierw położyć promenadę z przerwami, nad którymi znajduje się dolny filtr.

Gdy projekt jest gotowy, woda jest wypompowywana. Po tym musisz poczekać, aż zostanie wpisany, i wypompować ponownie. Ta procedura jest wykonywana kilka razy, aż woda będzie czysta. Teraz będzie można pobrać próbkę do analizy laboratoryjnej.

Zalecamy również przeczytanie artykułu o przyczynach mętności wody w studni i o tym, jak go wyeliminować.

Oprócz zwykłych materiałów sypkich, do rozmieszczenia filtra dolnego, można użyć zeolitu lub schungitu. Jest to kosztowna przyjemność, ale woda w studni zawsze będzie czysta i świeża.

Hydroizolacja zewnętrzna - zamek gliniany

Jako zewnętrzna ochrona przed wodą, zainstaluj tzw. gliniany zamek. Konieczne jest odcięcie zadaszenia, aby zapobiec przedostawaniu się deszczu i wody do studni. Gliniany zamek trudno nazwać nieskazitelną strukturą. Może przyczynić się do deformacji struktury studni, ponieważ zmienia się objętość.

Aby uzyskać dobrą zewnętrzną hydroizolację, często układa się materiały rolkowe, powierzchnie są obrabiane ciekłym szkłem, a następnie wykonuje się glinianą blokadę. Okazuje się podwójna ochrona przed wilgocią. Zwiększa to koszty budowy, ale pomaga utrzymać jakość wody.

Do zamku wybierz glinę o niskiej zawartości piasku - do 15%. Jest zamarznięty, pozostawiając go na zewnątrz w zimie. Następnie materiał miesza się z wapnem (4 części gliny i 1 część wapna), dokładnie miesza do stanu jednolitej masy plastycznej.

„Prawidłowa” glina nie pęka, jeśli zrobisz jej bryłę, nie rozprzestrzenia się, zachowuje idealnie swój kształt. Umieszcza się go w wykopie wokół studni. Szerokość wykopu powinna wynosić co najmniej 0, 5 m, a głębokość powinna wynosić 1 m. Ściany wykopu należy wzmocnić szalunkiem.

Gliniany zamek jest układany w warstwach 15-20 cm, każda warstwa jest dobrze ubita. Kiedy gliniany zamek jest gotowy, jest pokryty geowłókniną, a płyty chodnikowe są betonowane lub układane na wierzchu. Konieczne jest zewnętrzne wykończenie, aby glina nie kuleła podczas deszczu i nie zamieniła się w bałagan.

Zamek z gliny to najtańszy sposób ochrony studni na zewnątrz. Często materiał można uzyskać bezpłatnie lub za symboliczną kwotę.

Układ głowicy odwiertu

Nawierzchniowa część konstrukcji powinna mieć wysokość 0, 7-1 m. Najłatwiej to zorganizować, instalując dodatkowy betonowy pierścień. Połączenie części podziemnych i nadziemnych jest dobrze uszczelnione.

Betonowy pierścień nie wygląda bardzo estetycznie. Dlatego, aby poprawić wygląd czapki, jest ona często przycinana drewnem, kamieniem i budowane są domy, które całkowicie lub częściowo pokrywają nadziemną część konstrukcji.

Wsporniki zainstalowane podczas montażu szybu i rozwoju kopalni nie muszą być usuwane: mogą być przydatne do konserwacji i czyszczenia źródeł wody Zasilanie w wodę latem lub zimą jest dostarczane ze studni do domu. Być może urządzenie obu gałęzi Nie ma ograniczeń w górnej części studni, z wyjątkiem wysokości co najmniej 70 cm. Kilka punktów wody można podłączyć do źródła wody w celu nawadniania i innych celów ekonomicznych.

Pamiętaj, aby wyposażyć pokrywę i baldachim w studnię. Należy chronić wodę przed deszczem, śniegiem, gruzami, owadami. Im mocniej pokrywa się zamyka, tym lepiej. W przeciwnym razie woda może szybko ulec zanieczyszczeniu i zgnić, stając się niebezpiecznym dla zdrowia ludzkiego. Ponadto, aby uniknąć przerw w wodzie w zimnej porze roku, studnia musi być izolowana na zimę.

Czasza jest często wykonana w postaci dwuspadowego dachu z desek, okładziny, blachy lub płytki. Istnieje ogromne pole do wyobraźni. Górna część studni może być ozdobiona tak, że projekt zamieni się w spektakularną dekorację krajobrazu.

Nawet jeśli woda ze studni będzie dostarczana do domu pompami, zaleca się również zainstalowanie urządzenia mechanicznego do jej podnoszenia. Pomoże to zapewnić domowi wodę w przypadku długotrwałych przerw w dostawie prądu.

Klasyczne opcje to dźwig i brama. Projekt pierwszego typu będzie wyglądał idealnie na stronie, urządzony w stylu „rustykalnym”. Brama jest uniwersalna. Można go zbudować ze zwykłych dzienników i uporządkować według własnego uznania.

Jako brama możesz użyć odpowiedniego kawałka kłody. Jest zamontowany na pionowych stojakach i zabezpieczony

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Wszystkie etapy budowy studni opisano w poniższym filmie:

Wewnętrzna hydroizolacja szwów między pierścieniami jest obowiązkową procedurą. Jak to zrobić, zobacz samouczek wideo:

Oferujemy opcję ułożenia nadziemnej części studni:

Technologia budowy studni jest prosta, ale jej wdrożenie wymaga poważnych kosztów pracy. Podczas pracy należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Pamiętaj, aby nosić roboczy kask, zadbać o wentylację kopalni, aby nie zatruć się gazami, i powielić główne kable bezpieczeństwa. Twoje życie może zależeć od tego!

Próbujesz wykopać studnię w kraju lub na stronie kraju? A może wykonali już tę pracę kilka razy i mogą udzielić naszym czytelnikom dobrych rad? Zostaw swoje komentarze, podziel się doświadczeniami, zadawaj pytania w polu poniżej.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: