Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Odpowiednio dobrany i podłączony zbiornik wyrównawczy do ogrzewania zamkniętego odgrywa ważną rolę. Chroni obieg grzewczy i wydłuża żywotność urządzenia. Zamknięty, szczelny pojemnik wyeliminuje konieczność bezustannej naprawy systemu i wymiany urządzeń. Warto się „spotkać”. Naprawdę?

Porozmawiamy o tym, jak wybrać zamknięty model zbiornika wyrównawczego zgodnie z danymi technicznymi systemu. Pokażemy Ci, jak poprawnie zainstalować i podłączyć. Ponadto artykuł zawiera zalecenia, których należy przestrzegać, aby przedłużyć żywotność sprzętu.

Cel zamkniętych zbiorników

Wszystkie z nich, niezależnie od objętości, wydajności, są przeznaczone do wyrównania rozszerzalności chłodziwa (specjalnych płynów, wody), co ma miejsce, gdy wzrasta jego temperatura.

Ma to na celu uniknięcie destrukcyjnego uderzenia hydraulicznego, uszkodzenia armatury, armatury, pęknięcia rur systemów grzewczych, ściskania uszczelek.

Każdy zamknięty zbiornik jest stalowym hermetycznym zbiornikiem podzielonym na części elastyczną membraną, która zmienia swoje położenie wraz ze wzrostem / spadkiem temperatury chłodziwa

Przykład: nośnik ciepła (woda) rozszerza się o cztery procent, gdy temperatura wzrasta do 95 ° C. Co wystarczy na awarię systemu inżynieryjnego.

Urządzenie i komponenty expano

Każdy taki nowoczesny produkt składa się z następujących elementów konstrukcyjnych:

 • obudowy;
 • komory na nośnik ciepła;
 • komora gazowa, w której pompowane jest zwykłe powietrze lub gaz obojętny;
 • membrany.

Opcja napełniania komory gazowej gazem obojętnym jest korzystniejsza, ponieważ zapewnia pojemnikowi większą trwałość. Ale zwykłe powietrze jest bardziej przystępne.

Membrana jest wykonana z elastycznych materiałów, dlatego jest w stanie zmienić swoje położenie wraz ze wzrostem lub spadkiem temperatury nośnika ciepła. Ten element konstrukcyjny jest typu przeponowego lub balonowego, z zasadą działania mają takie same.

Zbiorniki są podłączone do systemu grzewczego za pomocą specjalnej rury. Dostarczany jest zawór wtrysku gazu. Pojemności typu zamkniętego wykonywane są w układzie poziomym lub pionowym, co ułatwia montaż systemu grzewczego.

Nowoczesne zbiorniki wyrównawcze zaprojektowane do stosowania w systemach grzewczych są w różnych rozmiarach, kształtach, a ich charakterystyki są radykalnie różne. Wszystko to pozwala na dokonanie najlepszego wyboru w każdej sytuacji.

Zbiorniki przeznaczone do montażu w zamkniętych systemach grzewczych są wyposażone w manometry do monitorowania ciśnienia wewnętrznego. Podobne produkty przeznaczone do instalacji w systemach zwykłych domów prywatnych działają przy niskich obciążeniach, nieprzekraczających 3, 5-4 bar, więc nie potrzebują przyrządów pomiarowych.

A także w sprzedaży można znaleźć dwa typy zbiorników:

 • z niewymienną lub stacjonarną membraną membranową, to znaczy impuls, którego zużycie doprowadzi do wymiany całego przyrządu;
 • z wymienną membraną typu balonowego.

W pierwszym przypadku produkty są bardziej przystępne cenowo, w drugim - większa funkcjonalność, łatwość konserwacji i trwałość.

Konstrukcja spłuczek z kołnierzem umożliwia wymianę zużytej lub uszkodzonej membrany, aw niektórych przypadkach może być nawet wykonana samodzielnie. A nawet wymienne membrany są w stanie wytrzymać większe ciśnienie.

Wzór działania zbiornika wyrównawczego

Gdy chłodziwo jest zimne, membrana zbiornika zajmuje największą możliwą przestrzeń. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ciśnienie.

W rezultacie określony element konstrukcyjny pokonuje opór gazu obojętnego lub powietrza i zmienia jego położenie, uwalniając więcej miejsca na powstający nadmiar cieczy.

Zbiorniki rozprężne nie są zaangażowane w proces ogrzewania przestrzeni, ale ich zadanie jest więcej niż ważne. Ponieważ każdy taki produkt zapobiega uszkodzeniom systemu grzewczego, które mogą wystąpić na skutek uderzenia hydraulicznego i zwiększonego ciśnienia chłodziwa

Gdy chłodziwo stygnie, proces jest odwracany, jak opisano powyżej. A potem cykle są powtarzane wiele razy.

Zalecenia dotyczące wyboru pojemności

Najważniejszą cechą, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze modelu zbiornika wyrównawczego, jest objętość jego zbiornika. W systemach zamkniętych z małym obwodem, objętość chłodziwa, w której nie przekracza 150 litrów, pojemność jest łatwa do obliczenia.

Tak powinno być:

 • gdy jest używany jako woda chłodząca - 10% objętości całego systemu grzewczego (na przykład, jeśli ta liczba wynosi 100 litrów, wówczas naczynie wzbiorcze powinno pomieścić co najmniej 10 litrów);
 • gdy ciecz glikolowa jest używana jako czynnik chłodzący, stanowi ona 15% objętości systemu grzewczego.

W tym drugim przypadku pojemność powinna być bardziej imponująca ze względu na większy współczynnik rozszerzalności określonego płynu przeciw zamarzaniu.

Zaletą nowoczesnych zbiorników wyrównawczych jest reakcja ich membrany na każdą zmianę temperatury chłodziwa. Co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Należy jednak pamiętać, że czołgi są zaprojektowane do pracy w określonych warunkach, więc muszą być prawidłowo wybrane.

Objętość zbiornika dla bardziej pojemnych systemów, których kontur krąży ponad 150 litrów, najwygodniej jest obliczyć za pomocą parametru całkowitej objętości systemu i tabeli do wyboru zbiornika.

Aby obliczyć całkowitą objętość systemu, możesz użyć następujących metod:

 1. Zmierz objętość płynu chłodzącego krążącego we wszystkich poszczególnych elementach systemu (kocioł, grzejniki, rurociągi), a następnie zsumowanie uzyskanych wyników. Ta metoda jest bardzo pracochłonna, ale jednocześnie najbardziej dokładna.
 2. Pomnożyć każdy kilowat mocy kotła przez 15, zakładając, że średnio na 1 kW przypada około 15 litrów nośnika ciepła. Ta metoda jest prosta, ale pamiętaj, że możesz zaufać wynikowi tylko wtedy, gdy istnieje pewność co do prawidłowego wyboru elementu grzejnego dla systemu.
 3. Spuść całą wodę z systemu i uzupełnij ją, obliczając wymagane przemieszczenie.

Możesz również użyć formuł lub kalkulatora online do obliczenia wymaganej objętości zbiornika. Co jest potrzebne, aby poznać objętość chłodziwa, jego temperaturę i ciśnienie w systemie.

Metoda z formułami jest bardziej złożona, a wynikająca z niej objętość obliczeń nie różni się znacząco od wstępnych obliczeń podanych powyżej. Ponadto znalezioną wartość należy zaokrąglić w górę.

Wielu producentów zbiorników wyrównawczych oferuje konsumentom pomoc w wyborze właściwego zbiornika. W tym celu udostępniono tabele ułatwiające wybór. To prawda, że muszą wskazywać, że przekazane informacje mają charakter doradczy, aw każdym razie nabywca ponosi odpowiedzialność.

Najbardziej praktycznym rozwiązaniem przy wyborze będzie zbiornik wyrównawczy przeznaczony do zamkniętych systemów grzewczych, wyposażony w zawór bezpieczeństwa.

Powodem jest to, że gdy ciśnienie spadnie do norm krytycznych, urządzenie uruchomi się i zwolni. Oznacza to, że zawór może znacznie poprawić bezpieczeństwo całego systemu grzewczego.

Przy zakupie pojemnika należy zauważyć, że czerwona farba jest najczęściej używana do oznaczania naczyń wzbiorczych używanych do ogrzewania.

Ta cecha pomoże odróżnić pożądany produkt od innych podobnych, na przykład podobnych rozmiarów i kształtów zbiorników wodnych - akumulatorów hydraulicznych, które są głównie pokryte niebieską emalią.

Ale w razie potrzeby można znaleźć zbiorniki o różnych kolorach, co pomoże umieścić pożądany w dowolnym pomieszczeniu bez obniżania jego walorów estetycznych.

Zbiorniki są poziome lub pionowe, a producenci dają możliwość zamontowania ich w różnych miejscach. Do tego produktu są wyposażone w różne urządzenia. A kupując, powinieneś zwrócić na to uwagę, wybierając z góry najlepszą opcję

Należy również zwrócić uwagę przy wyborze jakości materiałów używanych do produkcji korpusu naczynia, membrany. Istnieje gwarancja na zakupione urządzenia i instrukcje instalacji oraz ich podłączenie do systemu.

Jak zainstalować?

Nie ma znaczących ograniczeń wpływających na lokalizację instalacji zbiornika wyrównawczego w systemie. Niemniej jednak pożądane jest zainstalowanie w dowolnym dogodnym punkcie na linii powrotnej istniejącego systemu ogrzewania.

Powodem jest to, że chłodziwo jest tam chłodniejsze. Pozwala to znacznie wydłużyć żywotność zbiornika wyrównawczego, jego membrany.

Ponadto, jeśli zainstalujesz zbiornik w pobliżu kotła na paliwo stałe, w pewnych sytuacjach para może dostać się do komory chłodzącej. W rezultacie pojemność traci zdolność do kompensacji rozszerzania się chłodziwa.

Montaż zbiornika można wykonać na dwa sposoby. Obejmują one instalację:

 • na ścianie;
 • na podłodze.

Ale należy rozumieć, że pierwsza opcja jest przeznaczona tylko dla przypadków, w których pojemność rozszerzenia ma umiarkowaną objętość.

Zbiorniki powinny być instalowane jak najdalej od kotłów. A najlepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie go w linii powrotnej. Ponieważ temperatura chłodziwa jest tam znacznie niższa, co eliminuje wczesne wyjście membrany z systemu

Nie oszczędzaj na podłączeniu zbiornika do systemu grzewczego.

Ta procedura powinna być wykonana przy użyciu:

 • zawór odcinający z tak zwanym „amerykańskim” - ten element konstrukcji pozwoli na szybkie wycofanie zbiornika z eksploatacji i, w razie potrzeby, wymianę, bez możliwości schłodzenia płynu chłodzącego;
 • trójnik z zaworem spustowym, który pozwoli szybko go opróżnić przed wymianą zbiornika;
 • manometr;
 • zawór bezpieczeństwa lub złączka do regulacji ciśnienia wewnątrz urządzenia.

Po zamontowaniu zbiornika będzie musiał być prawidłowo skonfigurowany, biorąc pod uwagę zalecenia producenta podane w instrukcji dla zakupionego sprzętu. Aby ciśnienie w zbiorniku było odpowiednie, tj. mniejszy niż w systemie, co pozwoli na odkształcenie membrany po podgrzaniu chłodziwa.

Jeśli obliczenia zostały wykonane niepoprawnie i zbiornik o mniejszej niż wymagana objętości zostanie umieszczony w systemie grzewczym, to nie poradzi sobie z obowiązkami, ale można naprawić błąd.

Co trzeba kupić i zainstalować w systemie drugą pojemność. Pojemność jest różnicą między pożądaną objętością a objętością zbiornika działającego w systemie. Ta metoda zmniejszy straty finansowe.

Konserwacja podczas pracy

Należy pamiętać, że podczas przerw w użytkowaniu zbiorniki, podobnie jak inne elementy systemu grzewczego, powinny być opróżniane, a następnie suszone. Ten element nie powinien być ignorowany, ponieważ jego nieprzestrzeganie doprowadzi do pojawienia się korozji i zmniejszenia żywotności.

Głównym elementem konstrukcji, która reaguje na zmiany ciśnienia chłodziwa, jest elastyczna membrana. Na którym z jednej strony działa gaz neutralny (na przykład azot) lub powietrze, az drugiej strony ciśnienie chłodziwa. A membrana zajmuje pozycję w zależności od tego, która strona ma silniejszy efekt.

Używając zamkniętego zbiornika, właściciele powinni regularnie wykonywać serię prostych operacji.

Które obejmują:

 • okresowe kontrole pod kątem korozji, uszkodzeń mechanicznych - procedurę tę należy przeprowadzać dwa razy w roku;
 • sprawdzanie ciśnienia w systemie, co odbywa się co sześć miesięcy;
 • okresowe kontrole integralności membrany - takie czynności są wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Poza tym podczas całej operacji użytkownicy będą musieli spełniać wymagania dotyczące akceptowalnych standardów temperatury i ciśnienia.

Do naprawy zbiorników należy stosować wyłącznie oryginalne elementy, ponieważ zapewni to nie tylko pożądaną wydajność, ale także bezpieczeństwo użytkowania.

Wraz z zasadami i cechami doboru zbiornika wyrównawczego do otwartych systemów grzewczych wprowadzimy następujący artykuł, który warto przeczytać dla właścicieli domów z otwartymi obiegami grzewczymi.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Pierwszy film pomoże zrozumieć cechy nowoczesnych naczyń wzbiorczych, ich właściwy wybór:

Poniższy film będzie okazją do zrozumienia, jak prawidłowo zainstalować zakupiony zbiornik ekspansyjny:

Zbiornik typu zamkniętego to praktyczne, trwałe, skuteczne i bezpieczne rozwiązanie dla systemu grzewczego. Aby jednak uzyskać oczekiwany rezultat, należy dokonać właściwego wyboru i instalacji produktu w systemie grzewczym i jego ustawieniu.

Napisz uwagi w polu poniżej, podziel się przydatnymi informacjami i zdjęciami na temat artykułu. Powiedz nam, jak odebrać zamknięty zbiornik na system grzewczy w wiejskim domu. Odkryj swoje tajemnice technologiczne, które będą przydatne dla odwiedzających witrynę.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: