Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Wentylacja piwnicy, jak również wentylacja każdego mieszkania, jest konieczna, aby zapewnić zmianę świeżego powietrza wylotowego. Dzięki zorganizowanej wymianie powietrza piwnica lub parter nadaje się do wykorzystania jako magazyn, przechowalnia warzyw lub owoców.

Jeśli poważniej poradzisz sobie z ulepszeniem piwnicy, w tym obszarze można umieścić basen, garaż lub domową siłownię. Jednak wentylacja piwnicy w prywatnym domu ma swoje własne cechy. Omówimy je bardziej szczegółowo w naszym artykule. Przyjrzyjmy się zasadom organizacji wentylacji w piwnicy podczas wentylacji naturalnej, a także w przypadku wentylacji wymuszonej.

Funkcje tworzą mikroklimat mieszkalny

Istnieje wiele powodów, aby zająć się urządzeniem pełnoprawnego, prawidłowo funkcjonującego systemu wentylacji piwnic. Dotyczą one zarówno zachowania struktury budynku, jak i zapewnienia atmosfery sprzyjającej życiu.

Stagnacja mas powietrza, brak wietrzenia prowadzi do tego, że grzyb i pleśń wpływają na wszystkie przedmioty w pomieszczeniu - od rzeczy i produktów po ściany i fundamenty.

Świeże produkty rolne przechowywane w piwnicy wymagają specjalnych warunków. Oprócz pewnej temperatury i wilgotności, wymiana powietrza jest ważna, aby zapobiec pojawieniu się zgnilizny lub pleśni.

Aby stworzyć komfortowy mikroklimat w domku, ważne jest, aby zarówno piwnica, strych, jak i wszystkie inne pomieszczenia techniczne i mieszkalne były wyposażone w system wentylacji. Dlatego metody jego urządzenia są przemyślane nawet podczas planowania, gdy projekt jest wykonywany w domu.

Do najbardziej racjonalnych metod należy rozmieszczenie kanałów doprowadzających i odprowadzających, a także otworów w ścianach, które zapewniają naturalną zmianę powietrza.

Aby zapewnić wymianę powietrza bez względu na obecność osoby i utrzymanie w piwnicy komfortowego mikroklimatu, stosuje się elementarne metody wentylacji - wykonuje się otwory wentylacyjne i organizuje się naturalną wentylację.

Jeśli nie weźmiesz pod uwagę instalacji specjalnych urządzeń elektrycznych, system wentylacji opiera się na dobrze znanych prawach fizyki: podgrzane powietrze unosi się i opuszcza pomieszczenie przez rurę, a zimno wchodzi do środka, zastępując je drugą rurą.

Zasada ta opiera się na dwururowym systemie wymiany powietrza.

Zastosuj prostszą wersję z pojedynczą rurą - gdy świeże powietrze dostaje się przez otwory w ścianie lub fundamencie i opuszcza przez kufer górny.

Jedno z najprostszych rozwiązań do aranżacji wentylacji piwnicy. Schemat jest prosty, zrozumiały i dostępny, ale konieczne jest rozpoczęcie jego projektowania z wyprzedzeniem w celu wdrożenia go w procesie budowy ścian i dachów

Podczas budowy dowolnego systemu z wykorzystaniem rur wentylacyjnych ważne jest, aby wlot powietrza był zorganizowany i do jakiej wysokości mają być wyprowadzane kanały. Obliczają również długość i średnicę rur, aby system wentylacji działał z maksymalnym efektem.

Rodzaje wentylacji piwnic

Systemy wentylacyjne piwnic prywatnych gospodarstw domowych są klasyfikowane zgodnie z ogólnymi zasadami. Na przykład, zgodnie z metodą organizowania ciśnienia poruszającego się powietrza, są one naturalne lub wymuszone.

Rozważ cechy obu typów, ponieważ różnice w projekcie wpływają na wybór materiałów i metodę instalacji.

Opcja nr 1 - naturalna wymiana powietrza

Aby zorganizować cyrkulację mas powietrza bez podłączania dodatkowego sprzętu, konieczne jest stworzenie warunków, w których wymiana powietrza miałaby miejsce tylko z powodu różnicy ciśnienia i temperatury. Jest to wariant wentylacji wywiewnej charakterystyczny dla pomieszczeń mieszkalnych.

Zasada działania jest prosta: przestrzeń piwnicy jest wypełniona zimnym powietrzem z ulicy, wchodzącym przez wloty i rury powietrza, a zużyte środowisko jest odprowadzane przez kanał wylotowy.

Dwie opcje rozmieszczenia wentylacji w domku. Pierwsze rozwiązanie jest optymalne dla piwnic połączonych z lokalami mieszkalnymi, drugie - dla piwnic i piwnic z osobnym wejściem

Zalety naturalnych urządzeń wentylacyjnych - łatwość instalacji i niski koszt zakupu komponentów. Możesz kupić rury i zainstalować je samodzielnie.

Prosty system naturalnej cyrkulacji w urządzeniu ma wady. Główną jest zależność od czynników zewnętrznych. Jakość wymiany powietrza może ulec gwałtownym zmianom temperatury lub ciśnienia, a także takim zjawiskom atmosferycznym jak silny wiatr lub przedłużający się deszcz.

Projektowanie naturalnego systemu najlepiej wykonać z wyprzedzeniem, aż do zbudowania ścian. Konieczne jest podniesienie rur żądanej sekcji, przemyślenie ich lokalizacji.

Jakie elementy są wymagane do wyposażenia systemu wentylacji w piwnicy można dowiedzieć się dopiero po przeanalizowaniu projektu konkretnego pomieszczenia w piwnicy. Istnieją jednak elementy, które można nazwać uniwersalnymi:

Główna linia przepływu świeżego powietrza jest wyprowadzana przez ścianę lub fundament na zewnątrz, podczas gdy otwarcie ulicy jest zabezpieczone siatką przed gruzami i gryzoniami W przypadku urządzenia przewodu wydechowego wykorzystującego kanał lub rurę, wnętrze jest wyposażone w kolektor kondensatu, a na zewnątrz - w wizjer lub deflektor. W dolnej części piwnicy, rzadko w ścianie, znajduje się kilka otworów wentylacyjnych - krótkie kanały, które zapewniają przepływ powietrza wewnątrz piwnicy. Jeśli piwnica obejmuje kilka pomieszczeń lub ma złożoną konfigurację, kanały wentylacji wewnętrznej są dodawane do pary przewodów zasilających i wylotowych

Kilka zaleceń dotyczących instalacji:

  • Kanał wydechowy jest umieszczony jak najwyżej . Tradycyjnie prowadzi od sufitu piwnicy do dachu budynku i przechodzi około 0, 5-0, 6 m ponad pokrycie dachu.
  • Okap jest umieszczony wzdłuż zewnętrznej ściany lub równolegle do jednej z głównych ścian, jeśli inne pomieszczenia, takie jak łazienki, są z nią połączone.
  • Rura wlotowa jest instalowana nad cementową podstawą lub wykładziną podłogową w piwnicy, na wysokości 0, 3-0, 4 m, jej drugi koniec jest doprowadzany na zewnątrz nad ziemię.
  • Średnie wymiary średnicy rur i kanałów wynoszą 120-150 mm, w przypadku dużych piwnic stosuje się produkty do 200 mm.

Jeśli złamiesz podstawowe zasady, możesz mieć problemy. Na przykład, jeśli koniec rury wydechowej zostanie obniżony o co najmniej 0, 2-0, 3 m poniżej sufitu, wówczas w pomieszczeniu pojawi się wilgoć - zastój powietrza pod sufitem doprowadzi do pojawienia się pleśni.

Opcja # 2 - wymuszona wentylacja

Wiele osób zatrzymuje się w urządzeniu systemu naturalnej wentylacji w swojej piwnicy i nie myśli o tym, że traci swoją skuteczność z powodu czynników naturalnych.

Bardziej rozważni właściciele budynków idą dalej - uzupełniają projekt urządzeniami wymuszonego obiegu powietrza. Mówiąc najprościej, wentylatory są instalowane w rurach.

Jeśli z jakiegoś powodu nastąpi stagnacja powietrza, uruchomione zostaną wentylatory na wlocie i rurze wydechowej, co spowoduje pełny obieg.

Jak ustalić, czy istnieje potrzeba zainstalowania dodatkowego sprzętu? Jeśli, wychodząc z ulicy lub z salonu, odczuwasz brak świeżego powietrza i próbujesz przewietrzyć piwnicę - naturalna wentylacja nie radzi sobie.

Jeśli mieszkanie jest wyposażone w piwnicy lub piwnicy, może być problem w przepływie zbyt zimnego powietrza przez wloty, zwłaszcza w okresie zimowym.

Aby dostać się do już podgrzanych mas powietrza, zainstaluj grzejnik lub klimatyzator. Ponadto system jest wyposażony w dodatkową izolację akustyczną i wysokiej jakości filtry powietrza.

Jaki rodzaj wentylacji jest lepszy? Uważa się, że metoda łączona jest najbardziej korzystna, gdy przy niewystarczającej wydajności naturalnego obiegu możliwe jest użycie wymuszonej.

Przyczyny stęchłego powietrza mogą być niewystarczającym dopływem i niewłaściwej średnicy kanału wylotowego, a także ciepła ustawionego na ulicy. Niedrogi wentylator podłączony do zasilacza naprawdę pomaga w takich chwilach.

Zazwyczaj wentylatory i inne urządzenia „odpoczywają” poza sezonem, gdy wymiana powietrza jest przeprowadzana z powodu różnicy temperatury i ciśnienia.

W przypadku mrozu często konieczne jest zamknięcie urządzeń wlotowych ze względu na zbyt niską temperaturę powietrza wlotowego, a latem korzystanie z wentylatorów lub klimatyzatorów.

Zasady instalacji kanałów

Nie ma uniwersalnego systemu aranżacji systemu wentylacyjnego - wszystko zależy od wielkości pomieszczenia, struktury budynku jako całości, warunków klimatycznych, a nawet materiału, z którego dom jest zbudowany.

Dlatego rozważamy ogólne zasady, które mogą być przydatne podczas instalacji kanałów wentylacyjnych.

Cechy planowania i obliczeń

Ważne punkty - aby poprawnie obliczyć wielkość komponentów i wybrać miejsce ich instalacji.

Aby wyposażyć domek przeznaczony na pobyt stały, lepiej sporządzić projekt systemu wentylacji wymuszonej. Może pracować w trybie offline i nie zależy od czynników naturalnych.

Do instalacji wymagane będą:

  • rury do przewodów wydechowych i wlotowych;
  • wentylatory lub inne jednostki wtryskowe;
  • wlot powietrza do kanału wlotowego;
  • deflektor lub osłona kanału wylotowego;
  • dyfuzory, trójniki i adaptery do rur łączących.

Rury azbestowo-cementowe są stosowane coraz rzadziej ze względu na ich kruchość, cechy transportu i instalacji. Ale nie muszą być ogrzewane i są stosunkowo niedrogie.

Częściej używane produkty z galwanizowanego tworzywa sztucznego i stali. Pierwsze charakteryzują się łatwością przetwarzania i niską wagą, drugie - trwałością i długą żywotnością.

Jednym z najczęstszych elementów systemu wentylacji piwnic i piwnic jest rura kanalizacyjna, której przekrój zależy od wielkości pomieszczenia.

Jak określić średnicę kanałów? Do aranżacji dużego garażu, basenu lub pokoju gościnnego w piwnicy lepiej jest zaprosić specjalistów, którzy korzystają ze złożonego algorytmu obliczania wszystkich czynników.

Ale do instalacji systemu wentylacyjnego w małej piwnicy prywatnego domu można zastosować uniwersalny system liczenia.

Załóżmy, że potrzebujemy kanałów powietrznych dla małej piwnicy o powierzchni 10 m². Pomnóż tę liczbę przez średni współczynnik - zakłada się, że dla każdego kwadratu. metr kwadratowy wymaga 26 cm2 powierzchni przekroju rury: 10 x 26 = 260 cm² .

Następnie znajdujemy promień według wzoru: R = √ (T / π): √ (260: 3, 14) = 9, 1 .

Pomnóż promień przez 2, otrzymamy średnicę wewnętrzną: 9, 1 x 2 = 18, 2 cm .

Dlatego zalecana średnica rury dla kanału wynosi około 18 cm.

Można również użyć tabel, które zapewniają producentom kanałów powietrza lub narzędzi, które wykonują obliczenia w trybie online. Wyniki będą bardziej dokładne.

Zalecenia dotyczące instalacji

Załóżmy, że piwnica w domu jest już wyposażona lub jest w budowie. Kolejność instalacji przewodów wydechowych i doprowadzających powietrze nie jest istotna.

W suficie trzeba zrobić otwór na rurę, biorąc pod uwagę, że idzie on wyżej - albo przez pomieszczenia mieszkalne, albo wzdłuż ulicy, blisko ściany, ale w wersji izolowanej. Najczęściej to miejsce znajduje się w rogu, w pobliżu komina lub izolowanej cieplnie ściany.

Zalecamy zapoznanie się z zasadami budowy przejścia wentylacyjnego przez zespół dachu.

Pudełko lub rurkę wkłada się do otworu, tak aby spadł poniżej sufitu o nie więcej niż 100 mm. Pozostała wolna przestrzeń jest wypełniona zaprawą i ogrzana.

Kanał jest usuwany ponad dach o nie mniej niż 0, 6 m, ale czasami wysokość segmentu powyżej powierzchni dachu osiąga 1, 5 m. Górna część jest wyposażona w wizjer, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń i wilgoci do kanału. Jeśli zainstalujesz inny deflektor, możesz liczyć na wzrost ciągu.

Wilgoć będzie zależeć od różnicy temperatur na wewnętrznych ściankach rury, więc kolektor kondensatu jest zainstalowany w dolnej części, która okresowo musi zostać zwolniona, jeśli woda nie odparuje naturalnie.

Następnie przejdź do instalacji linii zasilającej. W przeciwległym rogu lub przy ścianie zamocuj drugą rurę. Jego koniec powinien być jak najbliżej podłogi - najlepiej w odległości 0, 2-0, 4 m.

Przez dziurę w piwnicy rury jest odprowadzana na ulicę i podnoszona ponad powierzchnię. Górna część wyposażona jest w siatkę lub siatkę.

Im niższy port dolotowy, tym większa różnica temperatury i ciśnienia. W związku z tym cyrkulacja powietrza w najniższej możliwej pozycji kanału wlotowego wystąpi bardziej aktywnie.

Jeśli nie będziesz leniwy i zainstalujesz proste urządzenia na rurach - zawory, przepływ powietrza można wyregulować.

Aby stworzyć najprostszy wymuszony system, wentylatory są instalowane na obu rurach. W sprzedaży można znaleźć urządzenia gospodarstwa domowego przeznaczone do rur o różnych średnicach z okrągłymi i prostokątnymi sekcjami.

Wentylator nie powinien działać w sposób ciągły. W okresach, kiedy naturalna wentylacja jest wystarczająca do prawidłowej wentylacji, po prostu ją wyłączają.

Po zainstalowaniu systemu musisz go przetestować. Aby to zrobić, użyj prostej „babci” - przynieś arkusz papieru do otworu wylotowego. Przy dobrym obciążeniu „przykleja się” do kratki.

Zamiast prześcieradła można użyć zapalonego zapałki - przechylając język płomienia można ocenić wydajność kaptura.

Ułożenie systemu za pomocą jednej rury lub innych wadliwych opcji wentylacji jest niepraktyczne. Wentylacja nawiewno-wywiewna z dwoma rodzajami kanałów powietrznych i elementami wymuszonego obiegu jest uznawana za najbardziej racjonalną i prostą do wykonania.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Zastosowanie automatyzacji w amatorskim wykonaniu:

Opinia użytkownika na temat wymuszonej wentylacji:

Które rury lepiej nadają się do wentylacji w piwnicy:

Jeśli dom jest budowany przez doświadczonych budowniczych, nadal martwią się o wentylację w piwnicy podczas zakładania fundamentu. Dużo łatwiej jest zainstalować system w przygotowanych ścianach i podłogach .

Ale nie rozpaczaj, jeśli dom jest już zbudowany, a wentylacja nie działa dobrze - zawsze możesz znaleźć sposób na zwiększenie jego wydajności.

Czy masz jakieś pytania dotyczące układu wentylacji w piwnicy? Zapytaj ich w tym artykule - nasi eksperci i inni odwiedzający witrynę postarają się pomóc.

Jeśli chcesz podzielić się doświadczeniem z ręcznym wyposażeniem systemu wentylacyjnego, powiedz nam o tym w bloku komentarzy.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: