Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Bardzo często chałupnicy wykonują serię prac, w których nie da się obejść bez ręcznego routera. Najbardziej powszechnym i wszechstronnym jest ręczny młyn zatapialny.

Rysunek młynka ręcznego.

Za pomocą ręcznego młyna drewno można wykorzystać do tworzenia figur o różnych kształtach, od prostych do bardzo złożonych, co jest raczej sztuką niż tylko pracą.

Lista prac, które można wykonać za pomocą określonego narzędzia

Jak już wspomniano, możliwe jest wykonanie części o najbardziej zróżnicowanej formie za pomocą młyna ręcznego, a wszystkie operacje wykonywane przez ten sprzęt są tradycyjnie podzielone na następujące kategorie:

Winda schematu dla frezery.

 1. Wykonywanie rowków, ćwiartek i rowków. Aby wykonać dowolne rowki w obrabianym przedmiocie, które mogą być otwarte lub zamknięte, bardzo trudno jest zrobić to bez ręcznego routera. Najczęściej takie elementy muszą być wykonane w obudowie podczas wykonywania jednoczęściowych lub odłączanych połączeń.
 2. Robienie krawędzi. Operacja ta jest wykonywana w przypadku, gdy wykonane są takie elementy jak kształtki, gzymsy, listwy i inne listwy. Może być realizowany przy projektowaniu mebli i innych rzemiosł wykonanych z drewna. Oprócz tego, że takie elementy niosą ładunek funkcjonalny, wchodzą również jako elementy dekoracyjne.
 3. Wydajność złożonych konturów i powierzchni. Operacja ta jest wykonywana podczas produkcji ekskluzywnych mebli i innych prac z drewna. W produkcji mebli, gdy konieczne jest powtarzanie kilku elementów z dużą precyzją, należy stosować wzory. W tym przypadku okazuje się, że prawie idealnie powtarzają złożone formy na różnych półfabrykatach.
 4. Wykonywanie specjalnych przedmiotów. Młyn ręczny może również wytwarzać specjalne elementy, takie jak kolce, zaciski, rowki i inne, które przenoszą tylko obciążenie funkcjonalne. W produkcji masowej do ich produkcji wykorzystywane są specjalne maszyny, ale jeśli trzeba wykonać kilka elementów w domu, można to zrobić również za pomocą młynka ręcznego.

Jakie noże są używane i ich przeznaczenie

To narzędzie wykonuje obróbkę drewna za pomocą frezów, które składają się z ich trzonu i części roboczej. Średnica trzonu wynosi zwykle 6, 8, 12 mm, a kształt części tnącej może być bardzo różny i wykonany z różnych materiałów. Jeśli konieczne jest przetwarzanie miękkiego drewna, stosuje się młyny ze stali narzędziowej, a dla więcej twardych skał lub aluminium młyny powinny być z twardych stopów.

Frezowanie deseniowe.

Aby wykonać pracę poprawnie własnymi rękami, musisz precyzyjnie naprawić młyn. Jego mocowanie w pozycji pionowej zapewnia mechanizm zanurzenia. Aby zapewnić ten przepis za pomocą różnych urządzeń. Może to być łożysko prowadzące, które jest przymocowane do noża lub tuleja prowadząca zamontowana na powierzchni frezu, można również zastosować inne urządzenia.

Jeśli używany jest wałek prowadzący, to podczas pracy porusza się on po powierzchni przedmiotu obrabianego, a tym samym zapewnia stałą odległość między nożem a obrabianym przedmiotem, takie noże nazywane są obrzeżami, mogą być następujących typów:

 • profil, są przeznaczone do wykonywania profili kręconych;
 • stożkowe, służą do wykonywania krawędzi pod kątem 45 stopni;
 • formowanie, używane do zaokrąglania krawędzi, ich średnica może wynosić 3-16 mm;
 • dysk, są przeznaczone do wykonywania poziomego lub pionowego szwu;
 • złożone, używane do tworzenia kwater;
 • filet, pozwala zrobić filet, aby nadać krawędzi dekoracyjny wygląd.

Właściwy kierunek pracy w młynie.

Jeśli młyn nie ma łożyska, wówczas nazywa się go wpuszczanym i można go użyć do obróbki części w dowolnym miejscu. Aby użyć takiego narzędzia, potrzebne jest dodatkowe urządzenie.

Frezy do rowków:

 • prostokątne, służą do wykonywania rowków, jest to najczęściej używane narzędzie;
 • filet, służą do tworzenia półokrągłych ozdobnych rowków i rowków;
 • W kształcie litery V, pozwala na wykonanie rowka o ścianie nachylonej pod kątem 45 stopni, są one używane do osadzania liter i dekoracji;
 • „Jaskółczy ogon”, zwykle używany podczas produkcji mebli, z jego pomocą tworzy zamknięte lub otwarte połączenie z kolcem.

Ustawianie routera

Aby wykonać pracę, musisz dostosować głębokość frezu. Istotą tego ustawienia jest to, że po osiągnięciu przez młyn pewnej głębokości, ogranicznik jest wyzwalany i nie może się dalej poruszać. Jeśli praca powinna być wykonywana na dużej głębokości, należy ją wykonać w kilku etapach.

Urządzenie maszyny do frezowania.

Jest to konieczne, aby uzyskać lepszą powierzchnię cięcia. Konieczne jest dostosowanie prędkości, ponieważ jeśli jest bardzo wysoka, może wystąpić zwęglenie części. Prędkość obrotowa frezu zależy od jego średnicy i materiału, z którym wykonywana jest praca.

Na jakość powierzchni nie ma wpływu prędkość obrotowa frezu jako prędkość jego ruchu liniowego. Im większa średnica narzędzia roboczego, tym większa powinna być szybkość jego ruchu. Im wyższa twardość obrabianego przedmiotu, tym mniejsza powinna być prędkość obrotowa narzędzia roboczego. Jeśli młyn ma średnicę 40 mm, to jego prędkość obrotowa powinna wynosić 10 000 obr./min, a dla młyna o średnicy 10 mm może wynosić 20 000 obr./min.

W celu wykonania różnych prac możliwe jest zastosowanie przejścia obrotowego lub przeciwnego narzędzia roboczego, zwykle stosuje się frezowanie, w którym młyn z młynem porusza się w jednym kierunku. Skojarzone frezowanie jest rzadko stosowane tylko w przypadkach, gdy istnieje prawdopodobieństwo łuszczenia. Może to prowadzić do tego, że router będzie się z tym zgadzał, dlatego konieczna jest jeszcze większa ostrożność.

Kolejność pracy

Najpierw przeprowadzane jest prawidłowe zamocowanie frezu, następnie silnik jest ustawiany na wymagane obroty i regulowana jest głębokość frezowania. Aby zapewnić prawidłowy ruch noża, użyj dodatkowych urządzeń.

Frez jest montowany na obrabianym przedmiocie, jego element prowadzący jest dociskany do krawędzi prowadzącej i silnik jest włączony. Najpierw frez gładko opada na wymaganą głębokość, a następnie powoli przesuwa się wzdłuż wybranej trajektorii.

Podczas ustalania narzędzia roboczego i ustawienia, urządzenie powinno być odłączone od zasilania. Konieczne jest zajęcie stabilnej pozycji i staranne wykonanie pracy.

Konieczne jest zapewnienie niezawodnego zamocowania przedmiotu obrabianego, który jest przetwarzany tak, aby nie pękał podczas pracy. W pewnym momencie konieczne jest wycięcie warstwy nieprzekraczającej 3 mm. W ubraniu nie powinny znajdować się żadne części, które mogłyby zostać nawinięte na młyn podczas pracy i prowadzić do obrażeń. Zaleca się podłączenie odkurzacza do routera lub użycie respiratora, ponieważ okazuje się, że drobny pył może uszkodzić ciało.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: