Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

System zaopatrzenia w wodę składa się nie tylko z rur, które przenoszą wodę do punktów dostawy. Obejmuje urządzenia i mechanizmy stabilizujące działanie rurociągu.

Jednym z tych elementów jest reduktor ciśnienia wody w instalacji wodociągowej - urządzenie rozwiązuje problemy związane ze zmianami ciśnienia cieczy. W inny sposób nazywany jest zaworem redukującym ciśnienie.

Zrozumiemy, w jakich przypadkach konieczne jest użycie skrzyni biegów, jak działa urządzenie i jakie są cechy różnych modyfikacji. Ponadto opisujemy technologię instalacji i podajemy przykład regulacji zaworu redukcyjnego ciśnienia.

Co to jest reduktor ciśnienia?

RDV (reduktor ciśnienia wody) nie jest zainstalowany we wszystkich systemach. Na przykład w typowych mieszkaniach miejskich, gdzie zaopatrzenie w wodę odbywa się centralnie, nie można go znaleźć. Ale to nie oznacza, że ciśnienie nie jest regulowane, tylko urządzenie jest instalowane na odcinku rurociągu przed okablowaniem mieszkania.

Niezależne zasilanie w wodę, jak również scentralizowane, również wymaga regulacji ciśnienia. Jest to również konieczne w przedsiębiorstwach przemysłowych, gospodarstwach rolnych, instytucjach publicznych - wszędzie tam, gdzie działa system zaopatrzenia w wodę. Rozważmy bardziej szczegółowo, jaką rolę odgrywa zawór redukcyjny i czy jest on konieczny.

Dodatkowa instalacja zaworu ciśnienia powietrza w okablowaniu wewnętrznym zapewnia stabilność temperatury wody, niezależnie od działań sąsiadów w celu włączenia / wyłączenia kranów

Cel i zasada działania

Mechanizm, prosty w budowie, spełnia jednak bardzo ważne funkcje. Chroni on nie tylko sam układ zasilania wodą przed spadkami ciśnienia, ale także sprzęt do niego podłączony i reaguje na zmiany ciśnienia wody.

Kilka powodów zmuszających do instalacji RFE:

Reduktor zapobiega wczesnemu zużyciu sprzętu pompującego, stabilizując ciśnienie wody w systemie Podczas instalacji kotłów i kotłów, instalacja RFE jest konieczna, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym uderzeniem hydraulicznym Jednym z pozytywnych skutków stabilizacji ciśnienia wody jest ochrona przed zwiększonym przepływem i oszczędność zasobów. Regulacja ciśnienia wpływa również na ogólny komfort - często z powodu wprowadzenia RDW znika charakterystyczny hałas w rurociągu

Tylko przy stabilnym ciśnieniu wody urządzenia grzewcze spełniają swoją żywotność i nie wymagają częstych napraw. Zauważa się, że jeśli w orurowaniu kotła występuje reduktor, ciśnienie wody stabilizującej, urządzenie działa dłużej, a jego części nie zużywają się tak szybko.

W miejskich wieżowcach zawory redukcyjne są instalowane w węzłach łączących systemy domu z linią centralną, a także na rurach zimnej i ciepłej wody

Główną funkcją reduktora ciśnienia wody jest regulacja ciśnienia wody w rurociągu, ochrona przed uderzeniem hydraulicznym i inne problemy związane z gwałtownym wzrostem lub skokiem ciśnienia. Najczęściej reduktor jest instalowany między zaworem zasilania wodą w układzie autonomicznym lub wewnętrznym a punktem poboru.

Działanie zaworu nadmiarowego ciśnieniowego polega na automatycznej regulacji, tzn. Do pełnej pracy nie jest konieczne podłączanie dodatkowego sprzętu lub mechanizmów. W przypadku wzrostu ciśnienia wody samo urządzenie zmniejsza wydajność, dzięki czemu doprowadza się wodę do kotłów, kotłów i kranów.

Opis procesu pracy:

 • woda ze studni lub systemu scentralizowanego porusza się z pewnym stabilnym ciśnieniem;
 • z przyczyn technicznych lub innych występuje nagły wzrost ciśnienia, istnieje ryzyko awarii sprzętu podłączonego do sieci wodociągowej;
 • woda pod zwiększonym ciśnieniem wchodzi do skrzyni biegów, działa na sprężynę lub membranę;
 • sekcja zaworu automatycznie zmniejsza się, a następnie obniża ciśnienie;
 • do punktów poboru wody ciecz dostaje się pod ciśnieniem nieprzekraczającym ustalonych norm.

Skok ciśnienia występujący w systemie zaopatrzenia w wodę nazywa się szokiem hydraulicznym.

Może się zdarzyć w budynku wielopiętrowym lub w domku, a skutkiem nagłego wzrostu parametrów regulacyjnych jest nieudany kosztowny sprzęt lub elementy rurociągu.

Skrzynia biegów w systemie ogrzewania lub zaopatrzenia w wodę jest dodatkowym ubezpieczeniem od wypadków, wycieków, powodzi z nieprzyjemnymi konsekwencjami dla właścicieli domów, a czasami „niższych” sąsiadów

Zatem RDW jest głównym narzędziem do zapobiegania niepożądanym skutkom uderzeń hydraulicznych, które mogą być niezależnie instalowane w krajowym systemie wodociągowym.

Ramy regulacyjne można znaleźć w dokumentacji - GOST R 6023, GOST 12678, literatura metodyczna Instytutu Naukowo-Badawczego Instalacji Wodno -Kanalizacyjnych.

Typy i funkcje projektowe

Regulatory gospodarstwa domowego należy odróżnić od przemysłowych i komercyjnych, a nie tylko pod względem wielkości. Krajowa wydajność jest znacznie niższa - średnio 3 m³ / h, podczas gdy w przemysłowych reduktorach zaworów osiąga 15 m³ / h i więcej, aby zmniejszyć ciśnienie wody.

Urządzenia gospodarstwa domowego są zwykle przymocowane do systemu zaopatrzenia w wodę metodą sprzęgania, a bardziej wydajne są instalowane na głównych liniach za pomocą kołnierzy.

Prawie wszystkie skrzynie biegów są wykonane z metali, częściej z mosiądzu lub mosiądzu. Korpus wykonany jest w formie krzyża, boczne dysze są przeznaczone do połączenia gwintowanego z rurociągiem, górne i dolne - do dodatkowych urządzeń, takich jak manometr.

Istnieją dwa rodzaje skrzyń biegów, które różnią się konstrukcją:

 • tłok;
 • membrana.

Są one nazwane od głównego aktywnego elementu umieszczonego wewnątrz obudowy.

Koła zębate tłokowe . Detal roboczy pierwszej kategorii to tłok lub zespół tłoka, który pod wpływem sprężyny zamyka zawór.

Przykładowa przekładnia z mechanizmem tłokowym. Zazwyczaj urządzenia tego typu są zaprojektowane dla temperatur do + 80˚С, ale dokładne parametry są wskazane w paszporcie produktu (+)

Gdy woda zaczyna płynąć pod zwiększonym ciśnieniem, sprężyna naciska na tłok, zmniejsza obszar przepływu. Tak więc, płyn w komorze wlotowej jest pod większym ciśnieniem niż na wylocie. W rezultacie ciśnienie w okablowaniu, znajdujące się za skrzynią biegów, pozostanie normalne.

Regulatory ciśnienia tłoka stosowane są w systemach zaopatrzenia w wodę i ogrzewania, jeżeli temperatura gorącej wody i nośnika ciepła nie przekracza górnej granicy określonej przez producenta.

Reduktory membranowe są uważane za bardziej wydajne, trwałe, odporne na zużycie, mniej wrażliwe na niską jakość płynu w rurach. Jednak ich koszt jest wyższy niż ich odpowiedników tłokowych.

Przykładowa przekładnia z mechanizmem membranowym. Długa żywotność dzięki cechom konstrukcyjnym - wewnątrz obudowy nie ma części ocierających się o siebie (+)

Zasada działania przekładni membranowej jest podobna do opisanej powyżej. Woda wchodzi pod wysokim ciśnieniem w komorze wlotowej, naciska na pręt. Pod naprężeniem wytwarzanym przez sprężynę i trzpień tworzy się szczelina, przez którą woda wchodzi do wylotu już przy mniejszym ciśnieniu.

Modele membranowe, charakteryzujące się większą przepustowością i trwałością, są w stanie zmniejszyć ciśnienie z 25 barów lub więcej do 6-7 barów, a nawet niższe.

Jeśli ciśnienie wlotowe mieści się w normalnym zakresie, płyn przemieszcza się swobodnie przez skrzynię biegów, bez zmiany jego parametrów.

Zasady instalacji i regulacji

Jeśli istnieją umiejętności pracy z rurami, instalacja RFE może być wykonana niezależnie. Początkujący nie powinni eksperymentować, lepiej jest odpowiedzialnie zaprosić hydraulika.

Instalacja odbywa się w następującej kolejności:

 1. Kupujemy parę produktów - na zimną i gorącą wodę, lepszy typ membrany. Przygotowujemy również narzędzia i materiały eksploatacyjne do uszczelniania - taśmę fum-taśmową lub taśmę, smar. Wymagane są klucze i narzędzia do gwintowania.
 2. Wyłączanie wody w taśmach, po uprzednim powiadomieniu sąsiadów.
 3. Instalujemy na rurze zawór wlotowy za ladą przed zaworem odcinającym. Użyj metody wątku.
 4. Najpierw napraw filtr zgrubny, a następnie skrzynię biegów.
 5. Uszczelnij skrzyżowanie.
 6. Jeśli to konieczne, zainstaluj manometr. Układamy go tak, aby tarcza była wyraźnie widoczna.
 7. Podłączamy regulator do zaworu kulowego, uszczelniając.

Po instalacji podłączamy wodę, wyłączamy zawory kulowe i testujemy sprzęt.

Jedna z opcji instalacji regulatora ciśnienia w systemie zaopatrzenia w wodę w mieszkaniu. Lokalizacja RFE pomiędzy zaworem kulowym a licznikiem jest uważana za technicznie prawidłową i najbardziej udaną.

Kolejność instalacji regulatora w domu jest taka sama jak w instalacji mieszkaniowej.

Większość regulatorów ciśnienia jest produkowana i sprzedawana z nalewkami fabrycznymi. Standard ciśnienia wynosi 3 bary. Jeśli chcesz zmniejszyć lub zwiększyć ustawione parametry, regulacja może być wykonana niezależnie.

Reduktory ciśnienia mają inną konstrukcję, więc regulacja odbywa się również na różne sposoby, zgodnie z instrukcjami. Ale zazwyczaj wymagane jest jedno proste narzędzie - śrubokręt lub klucz

Przykład samoregulacji. Początkowo na przekładni ustawia się ciśnienie 6 bar, a manometr należy zmienić na 3 bar.

W części systemu zaopatrzenia w wodę, gdzie odbywa się regulacja, konieczne jest zmniejszenie ciśnienia na chwilę - wyłącz krany Za pomocą śrubokrętu przekręć śrubę mocującą, aby poluzować mechanizm regulacji Za pomocą wagi zmieniamy bieżące ciśnienie (6 bar) na wymagane (3 bary), lekko obracając zielone pokrętło Za pomocą śrubokręta mocno dokręć śrubę, a następnie przetestuj system, upewniając się, że dostarczono wodę - otwórz krany

W rezultacie ciśnienie na wlocie i wylocie powinno być inne. Przy wejściu, pierwotnie - 4, 5 bara, przy wyjściu po regulacji - 3 bary.

Ta metoda jest prosta, wykonywana na miejscu. Wyjmowanie urządzenia z rury nie jest konieczne. Regulacja na stole jest dokonywana, gdy nowe urządzenie jest instalowane zamiast starego urządzenia lub gdy skrzynia biegów jest zamontowana po raz pierwszy.

Trudniej jest utrzymać urządzenie bez manometru, ponieważ nie można kontrolować wskaźników. Zwykle skręcane losowo, koncentrując się na wyniku. Jednak nadal zalecamy używanie tymczasowego manometru, wkładając go zamiast wtyczki.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Profesjonalny wygląd reduktorów ciśnienia:

Przydatna teoria:

Wskazówki dotyczące regulacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Jeśli go nie ma (co jest możliwe przy zamawianiu skrzyni biegów w Chinach), można odgadnąć metodę zmiany parametrów, uważnie badając konstrukcję urządzenia.

W przypadku trudności zalecamy skontaktowanie się z profesjonalnymi hydraulikami, którzy dokładnie wiedzą, jak szybko i prawidłowo dostosować ciśnienie wody w mieszkaniu. Można również skonsultować się z nimi w sprawie wyboru odpowiedniego regulatora.

Podziel się z czytelnikami swoimi doświadczeniami z używania reduktora ciśnienia do systemu zaopatrzenia w wodę. Powiedz nam, na czym polegał wybór urządzenia i czy jesteś zadowolony z zakupu. Proszę zostawić komentarze do artykułu, zadawać pytania i brać udział w dyskusjach. Formularz kontaktowy znajduje się poniżej.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: