Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Obecne normy konstrukcyjne mają na celu uwzględnienie znacznej ilości sprzętu elektrycznego, który wyposaża obudowę. Z tego powodu ochrona właścicieli przed możliwym porażeniem elektrycznym jest ważnym wymogiem. Jedną z głównych ról w organizacji skutecznej bariery odgrywa ochronne urządzenie zamykające.

Powiemy, jak podłączyć RCD w mieszkaniu bez uziemienia. Przedstawiony przez nas artykuł szczegółowo opisuje sprawdzone schematy montażu sieci elektrycznych z mechanizmem ochronnym. Niezależny kreator domu znajdziemy instrukcję na temat montażu.

Potrzeba uziemienia RCD

Uważa się, że bezbłędne działanie urządzenia zabezpieczającego osiąga się tylko wtedy, gdy istnieje sieć elektryczna z przewodnikiem kontaktu fazowego, przewodnikiem „zerowym” i szyną uziemiającą.

W rzeczywistości, jeśli weźmiemy pod uwagę działanie RCD i szyny uziemiającej, funkcjonalnie oba urządzenia są zaprojektowane do wykonywania podobnych działań - w celu wyłączenia obwodu w przypadku wycieku elektryczności do obudowy. Różnica jest zauważalna tylko w zasadzie obwodu.

Klasyczna para montażowa, dzięki której dość skuteczne blokowanie zapewnia zarówno porażenie prądem, jak i ewentualne pożary spowodowane zwarciem.

Z tego wynika logiczny wniosek: oba rozwiązania obwodów mają zastosowanie w praktyce zasilania domu. Ponadto najlepszym rozwiązaniem jest udostępnienie tych dwóch rozwiązań obwodów.

Jeśli linia zasilania jest zainstalowana RCD, organizacja uziemienia jest w zasadzie dozwolona. Jednocześnie wprowadzenie urządzenia ochronnego wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem dla dwużyłowej sieci zasilającej, w której nie ma technicznej szyny uziemiającej.

Optymalne rozwiązanie techniczne do budowy okablowania obwodów elektrycznych budynków mieszkalnych, gdy wraz z odłącznikiem urządzenia zabezpieczającego obejmowało również uziemienie magistrali. Takie rozwiązania są standardem dla nowych budynków.

Właściwie, jeśli dokładnie przeanalizujesz urządzenie RCD, nie będzie w stanie znaleźć terminali specjalnie zaprojektowanych do połączenia „ziemi”.

Ten czynnik po raz kolejny potwierdza możliwość włączenia bez uziemienia. Nowoczesne projekty budownictwa mieszkaniowego wymagają jednak obecności magistrali uziemiającej.

Jak działa urządzenie ochronne bez „uziemienia”?

Opcja połączenia bez uziemienia jest typowym przypadkiem dla mieszkań i domów prywatnych starych budynków. Zasilanie takich budynków z reguły odbywa się bez zasilania magistrali uziemiającej. Ale jak poprawne jest działanie RCD bez włączenia „ziemi”?

Opcja okablowania, rozpowszechniona w związku z projektami nieruchomości starej próbki. Wprowadzenie ochronnych urządzeń rozłączających do starej infrastruktury musi być przeprowadzone przy braku szyny uziemiającej.

Na przykład podczas pracy urządzeń elektrycznych nastąpiła awaria obudowy. W warunkach braku szyny uziemiającej nie trzeba liczyć na natychmiastową pracę zainstalowanego wyłącznika RCD. Jeśli osoba dotknie ciała przebitego sprzętu, prąd upływu będzie płynął do „ziemi” przez ludzkie ciało.

Zajmie to trochę czasu (próg ustawienia instrumentu) do momentu zadziałania RCD. W tym czasie (raczej krótkim) ryzyko obrażeń spowodowanych prądem elektrycznym jest całkowicie dopuszczalne. W międzyczasie RCD zadziałałby natychmiast, gdyby istniał szynoprzewód.

Schemat instalacji elektrycznej bez obecności „uziemienia”, gdzie urządzenie ochronne jest podłączone bez dodatkowej szyny uziemiającej, nadal pozostaje w pewnym stopniu niebezpieczny dla użytkownika. W takich sytuacjach RCD powinien być starannie dostosowany do progu.

W tym przykładzie łatwo jest wyciągnąć wniosek, że zawsze konieczne jest podłączenie UZO i urządzeń automatycznych w panelu mieszkania lub panelu prywatnego domu wraz z połączeniem z magistralą uziemiającą. Inną kwestią jest to, że pozostała wystarczająca liczba budynków, w których nie można tego zrobić z powodu braku „gruntów” w projektach.

W przypadku wariantów budynków, w których zasilanie jest zorganizowane bez uziemienia, urządzenie zabezpieczające przełączanie za pomocą UZO faktycznie wygląda jak jedyny skuteczny środek ochrony, który można zastosować w takich warunkach. Dlatego rozważamy możliwe systemy mające zastosowanie do dostaw prywatnych mieszkań.

Schematy okablowania wyłączników różnicowoprądowych bez uziemienia

Jednym z tradycyjnych rozwiązań obwodów, w których urządzenie RCD jest używane, jest możliwość zainstalowania urządzenia bezpośrednio na wejściu zasilania do struktury obiektu. Oznacza to, że ochronne urządzenie wyłączające jest zamontowane bezpośrednio za licznikiem energii elektrycznej.

Połączenie tradycyjne, typowe dla większości przypadków użycia urządzeń odłączających na liniach elektroenergetycznych w sektorze prywatnym

Takie podejście zapewnia pełną ochronę przewodów elektrycznych mieszkania, co oznacza, że prąd upływowy każdego domowego urządzenia elektrycznego jest monitorowany. Napięcie sieciowe jest dostarczane kablem do urządzenia, które łączy w jednym przypadku dwa zaciski fazowe i dwa zero (są też urządzenia trójfazowe).

Te dwie pary terminali są podzielone na wejście i wyjście. Przez jedną parę przechodzi linia fazy, przez drugie zero. Po zakończeniu układu zgodnie z tym schematem, zainstaluj dodatkowe maszyny dla każdego typu ładunku.

Wykonanie urządzenia trójfazowego: 1 - terminal do zasilania magistrali zerowej; 2 - wartość prądu roboczego; 3 - wartość dopuszczalnych przetężeń; 4 - wartość prądu odcięcia; 5 - rodzaj instrumentu; 6-fazowe zaciski; 7 - klucz testowy; 8 - wskaźnik działania; 9-klucz napinający

Zaletą tego obwodu są oszczędności na sprzęcie elektrycznym. Wystarczy zainstalować jedno urządzenie, aby skutecznie rozwiązać problem ochrony. Z drugiej strony, jeśli obiekt przecieku prądu pojawia się w sieci domowej, dom jest całkowicie pozbawiony zasilania.

W niektórych przypadkach taka sytuacja może nie być odpowiednia. W pewnym stopniu element zmniejszonego komfortu dla właścicieli nieruchomości. Możliwe jest rozwiązanie tej wady za pomocą innej konstrukcji obwodu, która jest bardziej funkcjonalna pod względem wyłączania segmentowego.

Włącz RCD z rozszerzoną funkcjonalnością

Nieco inne rozwiązanie obwodu, polegające na wprowadzeniu wyłącznika RCD na każdej oddzielnej gałęzi zasilacza, pozwala na bardziej „miękkie” zabezpieczenie w stosunku do blokady zasilania.

Nieco zmodyfikowana wersja rozwiązania obwodu, w której wykorzystywane są dwa (lub kilka) urządzenia ochronne. W tym przypadku działa się jako wejście, reszta jako pośrednia: 1, 2 - paski zerowych zacisków magistrali

W tym przypadku stosuje się kilka urządzeń zabezpieczających, w zależności od liczby oddziałów sieci elektrycznych mieszkań.

Na przykład, jeśli istnieją dwie gałęzie, schemat będzie wyglądał następująco:

  1. Instalacja pojedynczego RCD jak w pierwszej wersji - na wejściu.
  2. Instalacja kolejnych RCD po selektywnie zainstalowanych kranach sieci automatów.
  3. Na każdej linii odgraniczającej ochrona według liczby konsumentów.

Dzięki takiej konstrukcji obwodu sterującego i napięcia odcięcia odbywa się w odniesieniu do oddzielnej gałęzi okablowania domowego. Dlatego fakt upływu prądu, ustalony na oddzielnej linii, doprowadzi do zablokowania tylko sekcji sieci, na której jest podłączone obciążenie dziurkowane. Pozostałe obszary pozostaną w stanie roboczym.

W przypadku układu układu pokazanego powyżej charakterystyczne jest zwiększenie ogólnych wymiarów szaf sterowniczych. Dlatego ta opcja nie zawsze jest akceptowalna dla urządzenia w domach prywatnych.

Ale z bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem nie obywa się bez pewnych wad. Oczywiste jest, że wraz ze wzrostem liczby urządzeń trzeba będzie rozszerzyć centralę. Zwiększenie rozmiaru centrali może również stanowić problem dla użytkownika. Ponadto ze strony finansowej wybór zastosowania wspomnianego schematu również nie jest całkowicie udany.

Koszty będą prawie dwukrotnie wyższe niż w przypadku pierwszej opcji. To prawda, że jeśli już myślisz o skutecznej pełnej funkcjonalności ochrony, nie zaleca się oszczędzania pieniędzy.

Niuanse połączenia w prywatnych gospodarstwach domowych

Budynki prywatne znacznie różnią się od mieszkań komunalnych. Przede wszystkim korzystanie ze sprzętu, który nigdy nie jest używany w mieszkaniach. Na przykład tradycyjnym wyposażeniem prywatnego gospodarstwa domowego są elektryczne systemy grzewcze lub elektryczny moduł grzewczy do kąpieli.

Często konieczne jest włączenie ochronnego urządzenia blokującego w obwodach zasilania potężnych urządzeń gospodarstwa domowego. Tak jak w tym przypadku, gdy kocioł elektryczny jest zaangażowany w prywatny sektor mieszkaniowy. W przypadku takich urządzeń opona naziemna jest obowiązkowa

Dla każdego z tych systemów konieczne jest zainstalowanie ochronnego odłączenia, ponieważ to nie tylko urządzenia gospodarstwa domowego, ale potężny sprzęt technologiczny. W tym przypadku RCD jest nie tylko zabezpieczeniem przed prądem upływowym do ciała, ale służy również jako urządzenie przeciwpożarowe.

W odniesieniu do takich projektów często stosuje się schematyczne rozwiązanie oparte na systemie TT, zapewniające względne bezpieczeństwo w przypadku wycieku prądów w obudowie sprzętu.

Schemat „TT” dla sieci elektrycznych, gdzie używany jest neutralnie uziemiony przewód neutralny: 1 - transformator z uziemioną szyną neutralną; 2 - rezystor ograniczający; 3 - urządzenie do wyłączania bezpieczeństwa; 4, 5 - sekcje obciążenia konsumenta

Dodanie takiego schematu z zabezpieczającym urządzeniem blokującym przyczynia się do zwiększenia stopnia niezawodności. Jednak system TT wymaga szyny uziemiającej.

Instrukcja krok po kroku dotycząca wdrożenia ochrony

W celu uzyskania pełnych informacji na temat podłączenia urządzeń zapewniających wyłącznik ochronny, rozważ krok po kroku proces tworzenia obwodu komunikacyjnego z wprowadzeniem urządzenia zabezpieczającego:

  1. Aby doprowadzić do panelu elektrycznego kabel zasilający ze scentralizowanego interfejsu wejściowego zasilania do domu.
  2. Zamontuj wyłącznik automatyczny wewnątrz osłony (urządzenie to zostało wcześniej obliczone dla wartości odcięcia na podstawie całkowitego obciążenia sieci).
  3. Zamontuj miernik elektryczny w dogodnym miejscu i podłącz wyjście maszyny do zacisków wejściowych miernika.
  4. Zainstaluj wewnątrz panelu RCD i podłącz wejście instrumentu (górne zaciski) do zacisków wyjściowych miernika.
  5. Na zacisku wyjściowym (fazowym) UZO podłącz przewód fazowy okablowania domowego.
  6. Na zacisku wyjściowym (zero) wyłącznika RCD podłączyć przewód neutralny okablowania domowego.
  7. Podłącz kabel główny do zacisków wyłącznika wejściowego.

Wykonując zaznaczone operacje, powinieneś rozważyć niektóre niuanse. Na przykład konieczne jest przestrzeganie zasady sekwencyjnego włączania automatycznego przełącznika za pomocą ochronnego urządzenia odcinającego.

Jeśli jednak nie planuje się wprowadzenia automatycznego obwodu do sieci, konieczne jest zainstalowanie bezpieczników zamiast automatycznego.

Wkładki bezpiecznikowe, które mogą być używane do ochrony obwodów elektrycznych przez prądy zwarciowe. Elementy topliwe mogą być czasami używane do ochrony, zastępując funkcje wyłączników

Z reguły zaleca się, aby wartość prądu znamionowego modułu zabezpieczającego wynosiła nieco więcej niż wartość prądu wyłącznika. W niektórych przypadkach ten parametr może być wybrany równy parametrom maszyny.

Podczas wykonywania prac związanych z włączeniem urządzenia zabezpieczającego do sieci zasilającej zaleca się sprawdzenie wszystkich dostępnych obwodów pod kątem ewentualnych usterek. Po zainstalowaniu przyrządu konieczne jest sprawdzenie skuteczności odcięcia. W tym celu na przednim panelu urządzenia znajduje się specjalny klucz testowy.

Klucze testują prawidłowe działanie ochrony. Po zainstalowaniu i podłączeniu RCD, użyj tych elementów urządzenia, aby przetestować funkcję ochronną.

Podczas instalacji wszystkie prace łączeniowe muszą być wykonywane ostrożnie.

Linie energetyczne powinny być dostarczane dokładnie zgodnie z symbolami na korpusie urządzenia. Oznacza to, że faza jest połączona z „fazą” i odpowiednio zero jest połączone z „zerem”. Istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia urządzenia ochronnego przed zmianą miejsc „komponentów”.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Film wideo zawiera artykuł na temat urządzeń stosowanych jako systemy ochronne dla sieci elektrycznych, urządzeń i użytkowników mieszkań i domów prywatnych. Zbadaj materiał ze wszystkimi subtelnościami użycia, które z pewnością przydadzą się w praktyce.

Podłączenie RCD bez uziemienia w nowoczesnych apartamentach jest nie tylko nie zalecane, ale także zabronione. Jeśli musisz zainstalować sprzęt w panelu elektrycznym, koniecznie skontaktuj się z kapitanem obsługującym dom. Wszelkie prace związane z napełnianiem budynku mieszkalnego powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.

Powiedz nam, jak podłączyć urządzenie zabezpieczające, aby przerwać zasilanie w przypadku niebezpiecznej sytuacji. Możliwe, że Twoje porady będą bardzo przydatne dla odwiedzających witrynę. Pozostaw komentarze w poniższym bloku, opublikuj zdjęcie, zadaj pytania.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: