Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Specjalista musi wiedzieć, jak określić nogę spawu dla konstrukcji o dużej konstrukcji nośnej, która ma skomplikowane narożniki i składa się z wielu połączeń. Należy zauważyć, że ta koncepcja jest stosowana nie tylko w konwencjonalnych konstrukcjach, ale także w przemyśle stoczniowym i ciężkiej inżynierii. W celu prawidłowego spawania narożników, zakładki, połączeń typu T stosuje się widok kątowy ekonomiczny (w porównaniu z takim widokiem jako podzieloną krawędzią), ponieważ jego implementacja jest znacznie prostsza i nie ma potrzeby przygotowywania krawędzi.

Rodzaje spoin i złączy.

Podczas projektowania szwów należy wziąć pod uwagę fakt, że:

  • konieczne jest użycie jak najmniejszej ilości związków, a ich rozmiary powinny być jak najmniejsze;
  • stosować wysoce wydajne metody spawania;
  • podczas pracy ze specjalnymi elektrodami, topnikami, gazami i drutami;
  • zastosuj wymiary szwów, dla których nie ma potrzeby wytwarzania kolejnego obrzeża produktu;
  • musi być otwarty dostęp do punktów łączących, w których technologia szycia i nakładania elektrod nie jest zakłócona.

Aby określić wytrzymałość połączenia, konieczne jest obliczenie pochodnej nie tylko obliczonej grubości, ale także jej wartości (rzeczywistej). Należy zauważyć, że rozmiar takiej spoiny jest określany przez zastosowanie wartości nogi połączenia narożnego, a zatem jest łatwy do obliczenia. Aby go zmierzyć, należy obliczyć rozmiar jednego z boków największego trójkąta prostokątnego, który pasuje do przekroju podłużnego.

Noga spoiny (narożnik) umożliwia określenie obliczonej grubości. Aby wytrzymać pewne ciśnienie, boki tworzące kąt prosty nie muszą być długie, ponieważ nie tylko poszczególne szwy, ale cała struktura może zostać zdeformowana, a także możliwe jest, że koszt całej struktury wzrasta.

Jakie rodzaje połączeń są wymagane dla różnych elementów

Pozycja elektrody podczas spawania trójnika w pozycji pionowej za pomocą spoiny pachwinowej jednoprzebiegowej.

Na przykład w słupku I i centralnie ściskanej kolumnie stosuje się techniki łączenia jednostronnego pasa, aw punktach mocowania wiązki lub wiązki, jak również w strefie przeznaczonej do transmisji napięcia, stosuje się dwustronne połączenie lędźwiowe, które wykracza poza dołączony element.

W celu zamocowania usztywnień do belek konieczne są ciągłe połączenia taśmowe, ale dozwolone jest stosowanie jednostronnego pasa w belce dwuteowej.

Aby wzmocnić wypełnienie kratownicy kratownicowej, stosuje się szew spawalniczy, który pozwala doprowadzić ją do końca elementu (20 mm), nie stosując techniki połączeń czołowych. Jeśli istnieje pas marek, dwuteowników lub pojedynczych, spawanie ich z półkami odbywa się poprzez gotowanie na całej grubości kołnierzy.

Istnieją specjalne zasady i przepisy dotyczące wdrażania konstrukcji stalowych. Rozważmy jedną z nich, na przykład AWS Dl.1, która jest używana do obliczania minimalnych wymiarów bocznych trójkąta prostokątnego (który tworzy kąt 90º). Co więcej, przy użyciu materiału o różnej grubości nogi również się zmienia. Standard określa, jakie jest maksymalne wzmocnienie połączeń, ponieważ jeśli zauważalnie zwiększysz tę wartość, spowoduje to proces zniszczenia wszystkich spawanych złączy.

Wzór na określenie wielkości stawu

Narożne szwy.

Aby prawidłowo określić teoretyczną grubość spoin narożnych, należy wziąć pod uwagę obraz.

Tutaj pokazano, że za pomocą wzoru:

  • T = S cos 45º, gdzie S jest bokiem trójkąta prostokątnego,
  • T to szerokość połączenia

Możesz dokonać jakościowej kalkulacji, która pomoże określić wymaganą wartość.

Rozważmy przykład: S = 3 mm. W tym konkretnym przypadku T = 3 x 0, 7 = 2, 1 mm. Uwzględnia to fakt, że gdy grubość materiału wynosi 12, 7 - 19 mm, S = 6 mm (jak opisano powyżej).

Pokazuje, jak mierzyć kąt skrzyżowania za pomocą specjalnego narzędzia.

Oto jak określić rozmiar nogi spoiny pachwinowej.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: